‘Van veelvuldig blowen worden jongvolwassenen dommer’

Bij jongeren die veel blowen neemt de intelligentie af. Dat is de conclusie van onderzoekers van het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift PNAS op basis van een onderzoek met meer dan duizend mensen.

De test die ze daarvoor deden, ging al volgt: ruim duizend proefpersonen uit Nieuw-Zeeland, allemaal geboren in 1972 of ‘73, ondergingen op hun dertiende een IQ-test. Vervolgens werd op vijf momenten in hun leven - op hun 18e, 21e, 26e, 32e en 38e - gevraagd of ze cannabis gebruikten. Degenen die dat veel deden, ondergingen de IQ-test nog eens op hun 38e.

Van de deelnemers gaven er 52 op hun 18e aan veel te blowen. Op latere leeftijd kwamen er nog eens 92 bij. Alleen de intelligentie van degenen die op hun 18e al blowden, liep terug. Hoe meer zij blowden, hoe groter hun terugval was. Stoppen met blowen zorgde er niet voor dat ze op het oude peil terugkeerden.

De 92 deelnemers die pas op latere leeftijd begonnen met blowen hadden geen terugval in hun intelligentie. De resultaten wijzen volgens de wetenschappers op een negatief effect op het brein van jongvolwassenen. Jongeren zouden te vaak aannemen dat er geen risico’s kleven aan het gebruik van cannabis. Ze concluderen dat het belangrijk is om het beleid op deze groep af te stemmen.

PNAS is de officiële uitgave van de National Academy of Sciences van de Verenigde Staten. Het wordt gezien als een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift en is een van de meest geciteerde wetenschappelijke publicaties ter wereld.

    • Peter Zantingh