‘Ons programma kan de kern zijn van een regeerakkoord’ Alexander Pechtold

Waar kan D66 het meest trots op zijn?

Misschien wel op de combinatie van hogere uitgaven aan onderwijs (1,75 miljard euro) en toch een forse verbetering van het begrotingstekort op de langere termijn. Alleen GroenLinks wil de komende jaren nog meer geld uitgeven aan onderwijs. Een half miljard gaat in de plannen van D66 naar scholing van onderwijspersoneel en eenzelfde bedrag naar fundamenteel onderzoek. Een andere post waaraan D66 meer geld wil besteden is milieu. Op ontwikkelingssamenwerking wordt niet bezuinigd.

De partij speelde dit voorjaar een leidende rol in de totstandkoming van het begrotingsakkoord en wil als geen ander voldoen aan de strikte Europese begrotingsregels. Toch presteert D66 op dit vlak niet veel beter dan andere partijen. In 2017 wil de partij op een tekort van 1,6 procent uitkomen.

Wat is het belangrijkste pijnpunt voor D66?

Opvallend zijn de negatieve koopkrachteffecten van het D66-programma. Alleen het CDA komt tot nog ongunstiger uitkomsten. De laagste tarieven in de inkomstenbelasting gaan bij D66 weliswaar omlaag, maar de invoering van een inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg, verlaging van de huurtoeslag en invoering van een langdurigheidskorting in de bijstand missen hun effect niet. Mensen die minder dan tweemaal het minimumloon verdienen, zien hun koopkracht in 2017 met 3 procent dalen. Voor alle andere inkomensgroepen is de verlaging 2 procent.

D66 wil de maximale duur van een werkloosheidsuitkering beperken tot twaalf maanden. Dat heeft volgens het CPB een positief effect op de werkgelegenheid.