Meldpunt voor kinderen die niet naar school gaan

Er is sinds gisteren een meldpunt voor kinderen die naar school moeten, maar in plaats daarvan thuis zitten.

Rotterdam. Kinderombudsman Marc Dullaert wil met een meldpunt voor schoolverzuimende kinderen onderzoeken hoeveel leerplichtige kinderen van school wegblijven en waarom zij dat doen. Kinderen, ouderen en ook scholen kunnen terecht bij het meldpunt. Volgens Dullaert wordt het platgebeld.

Vooral kinderen met een handicap, een chronische ziekte of een stoornis zouden vaak thuis zitten. Volgens Dullaert wordt er te makkelijk omgesprongen met kinderen die moeilijk te plaatsen zijn. En dat kan volgens hem niet door de beugel.

De weigering van scholen om kinderen met speciale behoeften aan te nemen heeft volgens de kinderombudsman deels met geld te maken. Vaak is voor deze kinderen een duurder lesprogramma nodig. Maar ook zouden scholen als de dood zijn om op een zwarte lijst van zwakke scholen te komen.

De onderwijsinspectie moet de scholen hier veel strenger op aanspreken, vindt Dullaert. En er moeten mogelijkheden komen om scholen boetes op te leggen als zij na de invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs nog steeds kinderen weigeren.

Het thema is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Met name door de zeiltocht van de twee dyslectische en hoogbegaafde broers Hugo en Enrique die met hun project aandacht vragen voor het feit dat zij op geen enkele school terecht kunnen. Novum