Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Geopolitiek

'Kappers moeten van Brussel verplicht anti-slipzolen gaan dragen'

Nederland, Amsterdam 201111227. Haren op de grond bij de kapper. Hair at the ground of a client at the haircutter. Model released. Naamsvermelding verplicht; Foto: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte
Nederland, Amsterdam 201111227. Haren op de grond bij de kapper. Hair at the ground of a client at the haircutter. Model released. Naamsvermelding verplicht; Foto: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte sabine joosten/Hollandse Hoogte

De aanleiding

Demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) deed op 15 augustus bij Knevel en Van den Brink zijn beklag over Europese bemoeizucht. Als voorbeeld gaf hij een voornemen van ‘Brussel’ om Nederlandse kappers te verplichten anti-slipzolen te dragen. „Europa is regels aan het voorbereiden. ... Een van die regels is dat je schoenen met anti-slipzolen moet hebben.” Op de vraag of Kamp wist hoe dit soort regels tot stand komen, zei hij dat Europese organisaties van werkgevers en werknemers dit hadden bedacht. „Europa neemt dat over en voor je het weet, wordt het ons verplicht opgelegd.” D66-leider Alexander Pechtold zei afgelopen donderdag dat Kamp met deze uitspraak over anti-slipzolen een karikatuur maakt van de EU. Maar de vraag is ook of het waar is wat minister Kamp zegt. Bereidt ‘Europa’ inderdaad regels voor die Nederlandse kappers verplichten om anti-slipzolen te dragen?

En, klopt het?

De Europese Commissie in Brussel, het dagelijks bestuur van de EU, onderzoekt inderdaad of ze regels over anti-slipzolen moet opstellen. Daartoe is de Commissie verplicht volgens het Verdrag van Amsterdam dat onder Nederlands EU-voorzitterschap in 1997 werd gesloten. Destijds was het kabinet-Kok I, waar ook de VVD aan deelnam, al jaren aan de macht. In het verdrag is een artikel opgenomen dat het voor Europese organisaties van werkgevers en werknemers mogelijk maakt om EU-brede regels over arbeidsomstandigheden af te spreken. Dat is wat Coiffure EU, de Europese werkgevers in de kappersbranche, en UNI Europa Hair & Beauty, de Europese werknemersvakbond, in het voorjaar hebben gedaan.

Huidaandoeningen komen onder kappers veel voor, omdat ze met allerlei chemische producten in aanraking komen. En door het lange staan en knippen in ongemakkelijke posities ontstaan ook vaak spier- en gewrichtsklachten. De Europese werkgevers en werknemers vinden het nodig dat er veiligheids- en gezondheidsvoorschriften komen om de werkomstandigheden voor kappers in de hele Europese Unie te verbeteren. Een van die voorschriften is dat kappers anti-slipzolen onder hun schoenen plakken, om te voorkomen dat ze uitglijden.

Het EU-verdrag bepaalt dat de werkgevers en werknemers na het sluiten van zo’n akkoord aan de Europese Commissie vragen een wetsvoorstel aan de EU-lidstaten te doen. De Commissie onderzoekt vervolgens of de organisaties representatief zijn voor werkgevers en werknemers in de Europese kappersbranche. Voor Coiffure EU en UNI Europa Hair & Beauty is dat in 2009 nog vastgesteld. De kans is dus groot dat het dagelijks bestuur van de EU inderdaad met een wetsvoorstel bij de lidstaten komt, waarin ook de anti-slipzolen worden verplicht. Die lidstaten beslissen vervolgens bij meerderheid van stemmen. Als alleen Nederland tegen het wetsvoorstel is, dan moet Nederland de regels dus toch invoeren. Parlementaire goedkeuring is niet nodig. De nationale parlementen komen er niet aan te pas en het Europees Parlement hoeft alleen te worden geïnformeerd.

Conclusie

Minister Kamp heeft gelijk. ‘Europa’ bereidt inderdaad wetgeving voor om het dragen van anti-slipzolen door kappers in Nederland verplicht te stellen. Het onder Nederlands EU-voorzitterschap gesloten Verdrag van Maastricht verplicht de Europese Commissie hiertoe. Dat verdrag bepaalt dat Europese werkgevers en werknemers dit soort regels over arbeidsomstandigheden mogen afspreken. De Commissie is vervolgens verplicht om hierover een wetsvoorstel te schrijven en dat ter goedkeuring naar de Europese lidstaten te sturen. Die beslissen bij meerderheid van stemmen. Nederland kan de plannen dus alleen blokkeren als het genoeg medestanders weet te mobiliseren. De bewering dat Europa regels voorbereidt om Nederlandse kappers te verplichten anti-slipzolen te dragen beoordelen we als waar.