Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Het CDA wil schulden wegwerken en sparen voor de toekomst’ Sybrand Buma

Waarom is het CDA zo slecht voor de koopkracht?

Als het om economische groei en de werkgelegenheid gaat, scoort het CDA goed. En geen partij die de overheidsfinanciën zo verbetert in het aanzicht van de vergrijzing als het CDA. Dat komt door de versobering van de sociale zekerheid die het CDA doorvoert. Bijvoorbeeld door de duur van de werkloosheidsuitkering WW te verkorten en door sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten te versoberen. De uitkeringen worden bovendien bevroren. Ook in de zorg bezuinigt het CDA: 5,25 miljard. Tegelijk verlaagt het met een vlaktaks (35 procent) de belastingdruk. Dat alles maakt dat meer mensen werk zoeken. Dat is ook de reden dat de koopkracht bij het CDA het sterkst daalt van alle partijen.

Partijen die de sociale zekerheid versoberen en het aanbod van werknemers vergroten, zijn volgens het CPB slecht voor de macht van de vakbonden. Dat leidt tot lagere lonen, bij VVD, CDA en D66. De VVD zorgde voor compenserende belastingkortingen voor werkenden, het CDA niet. Lagere lonen betekent meer werkgelegenheid, want voor bedrijven wordt het aantrekkelijker mensen in te huren.

Wat is een pijnpunt voor het CDA?

Het CDA beperkt de hypotheekrenteaftrek, een hervorming van de woningmarkt waar de partij zich afgelopen halfjaar zeer op liet voorstaan. Maar voor deze hervorming – die niet geldt voor bestaande gevallen – krijgt het CDA van het CPB een onvoldoende. De welvaartswinst op lange termijn is volgens het CPB zelfs negatief. Terwijl PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP met hun woningmarkthervorming een forse welvaartswinst boeken.