Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

‘GroenLinks zorgt voor een ambitieuze groene omslag’ Jolande Sap

Wat valt op bij GroenLinks?

Op vier gebieden wil GroenLinks meer uitgeven, maar die extra bestedingen leiden niet tot grotere tekorten. De staatsschuld gaat in 2017 in vergelijking met andere partijen het meest achteruit, met 4,8 procent. Bij andere, grote partijen stijgt de staatsschuld licht.

GroenLinks trekt 2,4 miljard meer uit voor onderwijs. Dat bedrag gaat naar lager collegegeld en hogere salarissen voor mbo-docenten. Ook voor milieu en internationale samenwerking wil GroenLinks meer geld uittrekken. Verder worden de lasten van huishoudens met ruim 2 miljard euro verlaagd. Het gevolg is dat de koopkrachteffecten voor alle inkomensgroepen positief zijn.

Desondanks loopt het begrotingstekort flink terug: de plannen leiden tot een begrotingstekort in 2017 van 1,6 procent. Op termijn laat het beleid het houdbaarheidstekort omslaan in een overschot.

Wat is het belangrijkste pijnpunt voor GroenLinks?

Vooral bedrijven krijgen in de plannen van GroenLinks met een lastenverzwaring te maken. In 2017 moeten bedrijven 7 miljard euro meer betalen. Bedrijven die niet onder de regels van emissiehandel (CO2) vallen, krijgen bijvoorbeeld te maken met een extra belasting van 3,5 miljard. Het CPB denkt dat de plannen van GroenLinks leiden tot een hogere werkloosheid (plus 1 procentpunt) in 2017, maar de werkgelegenheid voor de langere termijn laat juist een verbetering zien (2 procentpunt).

De partij is niet bang heilige huisjes omver te werpen: de aftrek van hypotheekrente wordt beperkt, gepensioneerden moeten meebetalen aan de AOW-premie en de kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk.