Elke partij kan wel iets moois uit de cijfers halen

Tien partijen vroegen het Centraal Planbureau hun economische plannen door te rekenen. De Partij voor de Dieren deed niet mee. Het CPB laat de effecten zien op economische groei, werkgelegenheid, overheidsfinanciën en koopkracht. Alleen de ingrepen die de partijen zelf indienen bij het CPB tellen mee. Het planbureau vergelijkt de uitkomsten van de plannen met de situatie in 2017 zonder nieuw beleid. Daarbij neemt het CPB aan dat het Lenteakkoord wordt uitgevoerd. Door Marike Stellinga en Erik van der Walle

None