Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

‘De SP voldoet aan Europese eisen, ook al is dat voor ons geen halszaak’ Emile Roemer

Waar betaalt de SP de grote lastenverlichting van?

Het verkiezingsprogramma van de SP is vooral goed voor de huishoudens. In de komende kabinetsperiode valt immers voor gezinnen een lastenverlichting van maar liefst 8 miljard euro te verwachten.

Hoe dat betaald gaat worden, is snel duidelijk. De lasten voor bedrijven stijgen met bijna 7 miljard, onder meer door een hogere vennootschapsbelasting. Ook via defensie (1,5 miljard) en het openbaar bestuur (1,75 miljard) haalt de SP de benodigde bezuinigingen binnen. Net als de PVV wil de SP minder uitgeven aan onderwijs.

De lastenverlichting wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere inkomstenbelasting, hogere subsidies voor de kinderopvang en het terugdraaien van de forenzentaks. Voor de koopkracht is bijna iedereen beter uit: alleen de mensen die vijfmaal het wettelijk minimumloon verdienen, gaan er iets op achteruit.

Is het dan alleen maar potverteren bij de SP?

Voor de korte termijn zeker niet. In 2013 zorgt het SP-beleid ervoor dat het begrotingstekort op 3,1 procent uitkomt, nauwelijks hoger dan de Brusselse norm van 3 procent. En in 2017 komt het tekort uit op 1,8 procent. Toch bezuinigt de SP veel minder in de zorg dan de andere partijen. Op de zorgkosten die tot 2017 flink zullen toenemen wordt slechts 0,75 miljard bezuinigd.

Voor de langere termijn loopt het structurele tekort op de begroting ook terug, maar niet zo snel als bijvoorbeeld bij de PvdA. Vooral een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek speelt daarin een positieve rol. In de zorg moet de terugkeer van de wijkverpleegkundige voor een besparing zorgen.

Wat is het belangrijkste pijnpunt voor de SP?

Relatief weinig hervormingen op de arbeidsmarkt en lagere overheidsbestedingen zorgen er in de modellen van het Centraal Planbureau voor dat de werkgelegenheid op termijn afneemt. De plannen van de SP drukken de werkgelegenheid in 2040 met maar liefst 3,75 procent. Geen partij scoort zo slecht. De plannen van de VVD stimuleren de werkgelegenheid zelfs met 3,75 procent. Dat is een verschil van een half miljoen banen, zo rekende CPB-directeur Coen Teulings gisteren voor.