Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘ChristenUnie, hoeveel christelijke waarden telt een eventueel coalitieprogramma?’

Maarten van Ooijen (PerspectieF) versus Jacques Rozendaal (SGP-jongeren).

Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. De komende weken gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties op nrc.nl met elkaar in debat middels een briefwisseling.

Vandaag: de brief van Jacques Rozendaal, voorzitter van de SGP-jongeren in reactie op die van Maarten van Ooijen, voorzitter PerspectieF (ChristenUnie) van gisteren.

Ha Maarten,

Dank voor je brief. Mooi om te lezen dat je af en toe met bewondering naar de SGP(-jongeren) kijkt. Ik zal je zeggen: ik kijk altíjd met bewondering naar de ChristenUnie. Een stabiele partij die altijd serieus genomen wordt en in haar korte bestaan, relatief veel voor elkaar heeft gekregen. Daarnaast hebben jullie als uitgesproken christelijke partij wat minder last van allerlei folkloristische vooroordelen uit de samenleving. Als ik eerlijk ben, ben ik daar af en toe weleens jaloers op. Maar je hebt gelijk: de SGP is een hechte en stabiele partij, dat ervaar ik als een zegen.

Goed dat jullie over duurzaamheid beginnen

Goed dat je over duurzaamheid begint, dat thema is nog te weinig aan bod geweest in deze klassieke economisch-links-rechts-campagne. Jouw analyse deel ik. Elke kilo plastic in de oceaan is er één teveel. Elk bos dat verdwijnt vanwege de westerse consumptiedrang is er één teveel. En hoe je ook denkt over CO2 en de opwarming van de aarde, alleen al vanuit het oogpunt van energieonafhankelijkheid vindt de SGP het belangrijk om in de toekomst niet geheel afhankelijk te blijven van Rusland, Oost-Europa en het Midden Oosten. Het is tijd om snel te schakelen naar duurzame energie.

Op punt van consumptiegroei raak ik je kwijt

Bij de punten die je noemt over de bevolkingsgroei en consumptiegroei wereldwijd, raak ik je kwijt. Natuurlijk, ik ken de modellen en verwachtingen, maar ik snap de relatie niet tussen díe analyse enerzijds en de bijdrage van één politieke partij in een relatief klein land als Nederland anderzijds. Dat is de reden dat de SGP inzet op Europese afspraken. Het milieu stopt niet bij de grens. Je weet dat de SGP een EU-kritische partij is, maar op het punt van milieu en duurzaamheid ziet de SGP een duidelijke rol voor Europa. Dat is overigens de gezamenlijke inzet van CU en SGP geweest bij de laatste verkiezingen voor het Europarlement, waarbij CU en SGP met een gezamenlijk verkiezingsprogramma naar buiten traden. Een traditie die we wat mij betreft in de toekomst voortzetten.

Waarom geen extra ambitie boven de Europese norm? het antwoord is tweeledig. Onrealistische doelstellingen en verwachtingen zoals rond de klimaattop in 2009 hebben de duurzaamheidsdiscussie geen goed gedaan. Klimaatsceptici, in Nederland vooral bij monde van de PVV, hebben daar flink garen bij gesponnen. Het enige wat dan helpt is consequent kleine, maar haalbare stappen zetten op weg naar een duurzame energievoorziening. Ten tweede: de SGP ziet een nadrukkelijkere rol voor de consument en het bedrijfsleven om stappen te zetten.

SGP zet zich wel degelijk in voor duurzaamheid

Vanuit de bijbelse noties over rentmeesterschap zet de SGP graag stappen richting een duurzame energievoorziening en eerlijkere wereldhandel, maar wel in het besef dat de Nederlandse overheid een beperkte rol kan spelen. De SGP-visie is geen kwestie van schroom, maar een realistische kijk op een complex probleem waar verschillende partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Ik snap dat je wilt ‘framen’ dat de SGP zich niet inzet voor duurzaamheid, maar dan heb je het verkiezingsprogramma selectief gelezen.

De SGP wil 14 procent duurzame energie in 2020, volgens de doorrekeningen van het PBL wil de CU dan een aandeel van 17 procent hebben behaald. Met een verschil van dergelijke cijfers is het niet reëel om de SGP ten opzichte van de CU geen oog voor duurzaamheid toe te dichten.

Welk minimum aan christelijke waarden brengen jullie in bij mogelijke coalitie?

Maarten, onze partijen, CU en SGP, bestaan bij de gratie van hun uitgesproken christelijke grondslag. Je schreef terecht ‘Als partijen zien we beiden het belang van christelijke waarden als ondergrond voor het publieke in deze samenleving.’ Jouw partij geeft in deze campagne duidelijk aan klaar te zijn voor regeringsverantwoordelijkheid. Jullie hebben dat ook aangetoond bij het Kunduzakkoord.

D66-leider Pechtold gaf afgelopen weekend aan dat hij graag na de verkiezingen een middenkabinet ziet. Dan komen wel al snel uit bij de Kunduzcoalitie. Als Pechtold openstaat voor samenwerking in een kabinet met de ChristenUnie, dan is het logisch dat de ChristenUnie helder is over welk minimum aan christelijke waarden zij terug wil zien in een coalitieprogramma. Kan je daar helderheid over verschaffen? Want dat helpt de orthodox christelijke kiezer op weg naar 12 september in zijn of haar keuze. En die christelijke waarden zijn tenslotte de bestaansgrond van onze partijen. Laat ik helder zijn. Met de de SGP kies je partij voor het leven. De beschermwaardigheid van het leven is daarmee ononderhandelbaar.

Een goede campagnetijd toegewenst,

Jacques Rozendaal

Eerdere brieven in deze serie:
- PerspectieF aan SGP-jongeren: ‘SGP, wanneer beginnen jullie nou eens met verduurzamen?’
- DWARS aan JD: ‘D66, stop nou eens VVD-light te spelen. Kies niet voor markt, maar vergroening’
- JD aan DWARS: ‘GroenLinks, fuseer gewoon met de Partij voor de Dieren’
- ROOD aan JS: ‘De SP ontkent problemen? Wij waarschuwden juist voor ellende rond euro’
- JS aan ROOD: ‘SP, wordt het niet eens tijd voor een eerlijk verhaal?’
- CDJA aan JOVD: ‘Jammer dat het CDA de restanten van het Kunduz-akkoord bij het vuilnis zet’
- JOVD aan CDJA: ‘CDA, zijn jullie tot inzicht gekomen of populistisch aan het roeptoeteren?’