Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Blaastest mogelijk alternatief voor screening borstkanker

Op deze twee mammografieën zijn een borst met troebelig en helder weefsel te zien. Een troebelig beeld op een mammografie kan duiden op een tumor. Foto AP / American Society of Radiology

Artsen en onderzoekers uit Maastricht testen een apparaat dat het screenen op borstkanker minder belastend en pijnlijk kan maken. Het gaat om een blaastest waarbij uitgeademde lucht wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van stoffen die duiden op de aanwezigheid van doodsoorzaak nummer één bij vrouwen tussen de 25 en 44 jaar.

De methode wordt door het Maastricht UMC+ en de Maastro Clinic uitgevoerd. De blaastest biedt mogelijk een alternatief voor de screening middels een mammografie of een röntgenfoto, technieken die door vrouwen vaak als onprettig worden ervaren.

Zelfs als het apparaat werkt is het waarschijnlijk geen volledige vervanger voor de huidige technieken. Die zullen ook in de toekomst nog nodig zijn om de definitieve diagnose vast te stellen.

Blaastest mogelijk ook voor opsporing longkanker

Honderd vrouwen werken in Maastricht mee aan een proef met de nieuwe methode. Zij moeten voor het onderzoek twee minuten rustig in- en uitademen in een lange buis. Vrouwen kunnen zich niet aanmelden voor deelname aan het borstkankeronderzoek. De Maastrichtse onderzoekers sturen zelf een uitnodiging naar kandidaten.

Het ademanalyseapparaat is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf, dat er wereldwijd op drie plaatsen proeven mee laat uitvoeren. De blaastest kan mogelijk ook worden gebruikt als eerste methode om andere ziektes te ontdekken, zoals longkanker en longtuberculose. Ook die toepassing worden onderzocht.