Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘SGP, wanneer beginnen jullie nou eens met verduurzamen?’

Maarten van Ooijen (PerspectieF) daagt Jacques Rozendaal (SGP-jongeren) uit.

Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. De komende weken gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties op nrc.nl met elkaar in debat middels een briefwisseling.

Vandaag: de brief van Maarten van Ooijen, voorzitter van de jongerenorganistatie van de ChristenUnie (PerspectieF) aan Jacques Rozendaal, voorzitter van de SGP-jongeren.

Beste Jacques,

Zo nu en dan kijk ik met bewondering naar de SGP. De standvastigheid in de partij-politieke lijn, de stabiliteit binnen de partij en de grootte van jullie jongerenorganisatie. Punt voor punt zaken om trots op te zijn. Bovendien krijg ik de indruk dat jullie een hechte, met elkaar betrokken groep politici zijn. Ik gun je dat deze uitgangspunten de SGP dit jaar de zo gehoopte derde zetel opleveren.

We hebben veel gezamenlijk…

Verder Jacques, ben ik van mening dat we veel gezamenlijk hebben. Als partijen, als voorzitters van jongerenorganisaties en als jonge - christenpolitici. Als voorzitter proberen we beiden de kloof te dichten die ligt tussen jongeren en politiek. Als partijen zien we beiden het belang van christelijke waarden als ondergrond voor het publieke in deze samenleving. Als christenpolitici laten we ons inspireren door ons geloof in God en zijn zoon, Jezus.

…Maar laten we onze verschillen niet verdoezelen

Maar laten we tegelijkertijd de verschillen niet verdoezelen. Dat kan ook niet, want ze liggen er gewoon. Een belangrijke daarvan is de aanpak in de verduurzaming van deze wereld. Een aantal korte feiten bij voorbaat. Per dag wordt er gemiddeld 120 miljoen kilogram plastic per dag in de oceanen gedumpt. Het NCDO heeft onlangs berekend dat er iedere tien minuten ongeveer 360 voetbalvelden aan bos verdwijnen, met alle gevolgen voor de afname van biodiversiteit en CO2 opname van dien. En ik laat het even voor wat het is om de oneerlijke omstandigheden waaronder onze kleding, chocolade en koffie wordt verbouwd over het voetlicht te halen.

We hebben nu al drie aardbollen nodig

Om de situatie nog wat urgenter te maken: vanwege toegenomen welvaart zullen opkomende landen (zoals China) de komende decennia een toename op de wereldconsumptie veroorzaken. Vooral de toename in vleesconsumptie kan een probleem worden, vanwege het milieu - belastende effect. Maar ook dit: in de komende twee decennia zal onze wereldbevolking waarschijnlijk gegroeid zijn tot 8 miljard mensen. Kijk, dat is menens. Als we nu eigenlijk al drie wereldbollen nodig hebben voor onze consumptie, hoe gaan we dat dan straks doen?

Jacques, beiden zijn we van mening dat rentmeesterschap een belangrijk onderdeel van de christelijke politiek is. Voor mij betekent dit; vandaag starten met de verduurzaming van deze wereld. En de rol van de overheid? De markt innoveert, maar zonder duidelijke kaders van overheidswege kan de markt niet. Als marktmeester moet de overheid haar rol nú gaan pakken.

We moéten verduurzamen. Waarom zoveel schroom?

En daarin zie ik bij de SGP toch heel wat schroom. Als ik het verkiezingsprogramma erop nakijk, is de SGP voor verdere Europese samenwerking, maar tegen een verdere stapeling van Europese regels. Kom op, welke kant wil je dan op? Prima als we het Europees doen, maar dan ook boter bij de vis. Ook prima als we het lokaal aanpakken, maar schrijf dat dan op!

Wanneer gaat de SGP eens groene handen maken?

Dan over het ambitieniveau in de energie - doelstellingen. Van de SGP mogen deze wel worden gelijkgeschakeld met de Europese ambitie. Vooralsnog zal dat een stap achteruit betekenen. Internationaal kijkt iedereen naar elkaar en zijn landen erg bevreesd economische klappen te krijgen in de stappen naar verduurzaming. Ongegrond, want juist groene bedrijven lijken de toekomst te hebben. Maar waarom kiest de SGP niet voor die groene kaart?

Jacques, de vraag is zo simpel en zonneklaar. Wanneer gaat de SGP groene handen maken?

Hartelijke groet,
Maarten

Maarten van Ooijen (22) studeert Sociologie en Bestuurskunde en is daarnaast een aantal uur in de week fractiemedewerker van de ChristenUnie in Utrecht. Sinds juni 2010 zit hij in het bestuur van PerspectieF, sinds juni 2012 als voorzitter.

Eerdere brieven in deze serie:
- DWARS aan JD: ‘D66, stop nou eens VVD-light te spelen. Kies niet voor markt, maar vergroening’
- JD aan DWARS: ‘GroenLinks, fuseer gewoon met de Partij voor de Dieren’
- ROOD aan JS: ‘De SP ontkent problemen? Wij waarschuwden juist voor ellende rond euro’
- JS aan ROOD: ‘SP, wordt het niet eens tijd voor een eerlijk verhaal?’
- CDJA aan JOVD: ‘Jammer dat het CDA de restanten van het Kunduz-akkoord bij het vuilnis zet’
- JOVD aan CDJA: ‘CDA, zijn jullie tot inzicht gekomen of populistisch aan het roeptoeteren?’