Schelden Arabieren met Allah en Mohammed?

In het Westen wordt vaak gescholden met God en Jezus: ‘godverdomme’, ‘godsamme’, ‘Jezus Christus’, etcetera. Schelden Arabieren dan met Allah en Mohammed? Dit vraagt Tim Cornelissen uit Amsterdam zich af.

„In de islamitische wereld is God aanroepen niet iets slechts”, vertelt Menno Eekman. Hij is docent Arabisch aan de Hogeschool van Amsterdam. „Het is eerder het omgekeerde: hoe vaker je Gods naam gebruikt, hoe religieuzer je bent. Het protestantse idee dat je Zijn naam niet ijdel mag gebruiken kent men daar niet.”

Dat bevestigt ook Nico Landman, universitair hoofddocent van de bacheloropleiding Islam en Arabisch aan de Universiteit Utrecht. „In het Arabisch is het gebruik van het woordje wallahi heel normaal”, zegt hij. In dat woordje ligt de naam van Allah besloten; het betekent zoiets als ‘bij God’. „Zoals ze in Asterix en Obelix altijd ‘Bij Toutatis!’ roepen, zo gebruikt men in de Arabische wereld wallahi om zinnen kracht bij te zetten.”

Als een scheldwoord wordt dit gebruik van Allahs naam niet ervaren. Landman: „Het woordje kan wel in negatieve zin gebruikt worden, zo van ‘wallahi, wat ben je een klootzak’, maar het is meer geaccepteerd dan ‘godverdomme’ hier is. Het wordt niet gezien als een grof woord.”

De islamitische profeet Mohammed wordt echter niet op deze manier aangeroepen. „Dat komt misschien omdat Mohammeds plaats in de islam vrij bescheiden is”, zegt Landman. „Mensen roepen van oudsher de hogere machten aan om hun uitspraken kracht bij te zetten. In het klassiek Arabisch lees je bijvoorbeeld nog uitdrukkingen als ‘Bij degene die hemel en aarde heeft geschapen!’. In het Cchristendom is Jezus in feite God. Mohammed heeft in de islam geen vergelijkbare positie. Hij is wel belangrijk als de boodschapper van God, maar is geen hogere macht om je tot te wenden. Hij is toch maar gewoon een mensje.”

Ook een vraag voor deze rubriek? Mail naar vraag@nrc.nl

    • Maite Vermeulen