Proefballon van de eeuw

Ook genoeg van halve maatregelen? Panache analyseert de voorstellen die Nederland écht uit de crisis helpen. Vandaag: het ontslagverbod van Hero Brinkman (DPK).

Hero Brinkmans tweejarige ontslagverbod maakt alle analyses van de disbalans binnen de eurozone, alle essays over de onmacht van het kapitalisme, alle studies over de oplossing van de crisis overbodig, achterhaald en ietwat belachelijk. Al was het maar omdat de AOW-leeftijd er in één klap mee naar 67 wordt verhoogd. Eat that, D66!

Zij die niet ontslagen worden (terwijl ze zónder het ontslagverbod dus wél ontslagen zouden worden!) behouden in 100 procent van de gevallen hun baan – economisch onpraktische sterfgevallen buiten beschouwing gelaten. Hoezo, het is nog geen vijf uur? Hoezo, ik mag niet aan de secretaresse zitten? Hero Brinkman! Zo behoudt iedereen zijn salaris. Dat salaris wordt weer voor een onevenredig groot deel teruggepompt in de economie. Want: wie ontslagen dreigde te worden en nu alsnog zijn baan behoudt, die geeft een feestje. Dat betekent een hogere omzet voor de feestartikelenindustrie (slingers, hoedjes, spekkies) en een toenemende vraag naar mensen die deze producten kunnen leveren – lees: meer werklozen en chronisch zieken eindelijk herplaatst. En wat doet iemand die na al die jaren weg is uit de WW, en eindelijk aan de bak mag om te helpen Nederland op te bouwen?

Ook die geeft een feestje.

    • Frank Heinen