'Normen asbest te streng voor bewoners'

De grootscheepse evacuatie van bewoners van drie flats in Utrecht was misschien niet nodig geweest als er normen voor kortdurende blootstelling aan asbestbesmetting waren. Dat zegt Rob Rötscheid, directeur van woningcorporatie Mitros, eigenaar van de flats.

Rötscheid vindt dat die normen er moeten komen; de huidige zijn opgesteld voor werknemers die jarenlang vijf dagen in de week, acht uur per dag worden blootgesteld aan asbest. Die zijn te streng voor mensen die kort worden blootgesteld.

Op 22 juli besloot de gemeente Utrecht drie flats van elk 48 woningen in de wijk Kanaleneiland halsoverkop te evacueren na de vondst van asbest. Later bleken zeven woningen besmet en twaalf licht verontreinigd. De bewoners van één van de flats verblijven voorlopig elders.

Rötscheid: „In de jaren tachtig was de asbestbesmetting die iedereen op verkeersknooppunten in grote steden inademde hoger dan in de woningen werd gemeten.”

De woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat landelijke normen voor asbest worden gevolgd om geen risico te lopen met de gezondheid van de inwoners. De gemeente stelde een onafhankelijke commissie in om te onderzoeken wat er is gebeurd in de dagen na de asbestvondst en wat er kan verbeteren. „De commissie presenteert begin december de resultaten. Dan is discussie over de normen door deskundigen prima.”

Rötscheid vindt ook dat er duidelijker afspraken moeten worden gemaakt over de leiding bij zo’n evacuatie. De gemeente nam het besluit en was verantwoordelijk. Mitros stond aan de zijlijn. De communicatie met de bewoners verliep moeizaam, vooral de eerste dagen. Rötscheid: „Ik zag een sneeuwbal steeds groter worden, we konden niets doen.”

De woordvoerder van de gemeente zegt dat de gemeente bij een crisis de leiding heeft omdat er verschillende disciplines (politie, brandweer, geneeskundige diensten) bij betrokken zijn. „Ook Mitros was betrokken bij de crisisorganisatie, maar als onderdeel van een groter geheel.”

De ventilator staat nog in het asbest: pagina 8