Kortkolom binnenland

Meldpunt geopend voor thuiszitters

Rotterdam. De kinderombudsman heeft vandaag een meldpunt geopend voor kinderen die leerplichtig zijn, maar niet naar school gaan. Bijvoorbeeld omdat geen enkele reguliere school hen accepteert en ze niet naar het speciaal onderwijs willen. Op de website vraagt ombudsman Marc Dullaert ouders, kinderen en andere betrokkenen om hun ervaring te delen. In de eerste uren zijn er al meer dan honderd meldingen binnengekomen. Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoeveel duizenden zogeheten ‘thuiszitters’ er in Nederland zijn. Vooral kinderen met handicaps en leerproblemen worden door scholen geweigerd en krijgen daardoor niet het onderwijs waar ze recht op hebben. De kwestie is onder de aandacht gebracht door twee dyslectische broertjes uit Vijfhuizen die zijn gaan zeilen, met een lespakket van de Wereldschool, omdat ze thuis niet naar school kunnen. (NRC)

Minder broeikasgas door crisis en weer

Amsterdam. Door de zachte winter en de economische crisis is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland vorig jaar met ruim 6,5 procent gedaald. De daling komt vrijwel helemaal doordat minder koolstofdioxide is uitgestoten, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het Kyotoprotocol is afgesproken dat Nederland van 2008 tot en met 2012 maximaal een miljard ton broeikasgassen mag uitstoten. Als de daling van de uitstoot voortzet wordt de doelstelling net gehaald. Meer dan de helft van de afname van de koolstofdioxide uitstoot komt door de milde wintermaanden. In huishoudens en kantoren werd veel minder aardgas gestookt voor verwarming. Door de crisis was de industriële productie eerder al teruggelopen. In het wegverkeer nam de uitstoot met een procent toe. (Novum)

Olielek op Curaçao tast natuurgebied aan

Rotterdam. Een lek uit de lokale raffinaderij van Curaçao heeft een groot natuurgebied aan de zuidwestkant van het eiland besmeurd met ruwe olie. Vissen, krabben, leguanen en flamingo’s zitten onder de drap en drie toeristische stranden zijn vervuild. De oorzaak van het lek blijkt een menselijke fout bij het beheer van een opslagtank te zijn. Onduidelijk is hoeveel olie er in de natuur terecht is gekomen en wat de totale schade is. Het verantwoordelijke bedrijf zegt dat de schoonmaakwerkzaamheden worden gehinderd doordat veel mensen uit nieuwsgierigheid komen kijken in het gebied. (NRC)