Handel

Omdat de bloemen die ik voor € 14.50 gekocht had binnen enkele dagen alweer aan het verleppen waren, bracht ik ze naar de betreffende zaak terug.

Omdat de verkoopster met een andere klant bezig was, legde ik de bloemen alvast op de toonbank neer. Terwijl ik even om mij heen keek, pakte de verkoopster ze weer in en overhandigde ze mij met de woorden: „Dat is dan 15 euro mijnheer!”

Ico van der Willik

Een ikje is een anekdote of ervaring gevat in maximaal 120 woorden. Zelf een ikje inzenden: nrc.nl/ik