Crisis en zachte winter dempen uitstoot broeikasgas

File op de A1. De uitstoot van broeikasgassen nam in Nederland in het algemeen af vorig jaar. Maar de uitstoot door wegverkeer nam juist toe. Foto NRC / Maurice Boyer

Door de zachte winter en de economische crisis is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland vorig jaar met ruim 6,5 procent teruggelopen. De daling komt vrijwel helemaal doordat minder koolstofdioxide is uitgestoten, blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het Kyotoprotocol is afgesproken dat Nederland van 2008 tot en met 2012 maximaal 1000 miljard CO2-equivalenten uitstoten. Met inbegrip van de voorlopige cijfers van 2011 staat de emissieteller inmiddels op 810 miljard CO2-equivalenten. Als de daling van de uitstoot voortzet wordt de doelstelling dus nog net gehaald.

Meer dan de helft van de afname van de koolstofdioxide uitstoot komt door de zachte wintermaanden. In huishoudens en kantoren werd veel minder aardgas gestookt voor verwarming. De energiesector wekte minder elektriciteit op, waardoor minder aardgas werd verbruikt en acht procent minder koolstofdioxide werd uitgestoten.

Eind vorig jaar viel door de crisis de industriële productie terug, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daar met vier procent afnam. In het wegverkeer nam de uitstoot met een procent toe.

    • Niels Posthumus