CPB: programma PvdA heeft meest negatieve impact op economie

De plannen van de PvdA hebben de grootste negatieve impact op de economische groei. De maatregelen in het programma van de sociaal-democraten zorgen voor een negatief effect van 2,3 procent, zo blijkt uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

PvdA-leider Samsom bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Foto NRC / Maarten Hartman

De plannen van de PvdA hebben de grootste negatieve impact op de economische groei. De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de sociaal-democraten zorgen voor een negatief effect van 2,3 procent. Van alle partijen leiden alleen de voorstellen van de PVV tot meer economische groei (0,7 procent). Het effect van het beleid van VVD (-0,2 procent) en CDA (-0,6 procent) is kleiner. Op lange termijn verbeteren de overheidsfinanciën bij de PVV het minste.

Dit alles blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau Keuzes in Kaart die vanochtend is gepubliceerd. Wat betreft de koopkracht hebben de meeste partijen een moeilijke boodschap aan de kiezer die op 12 september naar de stembus mag:

  • Bij CDA en D66 gaan alle inkomensgroepen er meer dan twee procent achteruit.
  • Bij de VVD leveren vooral de mensen met een inkomen tot tweemaal het wettelijk minimum inkomen in.
  • Bij de SP gaan alleen de hogere inkomens (meer dan vijf keer het minimumloon) omlaag.

Volgens het CPB is de “algehele koopkrachtontwikkeling” het meest gunstig bij GroenLinks, PVV en SP “en het minst bij het CDA”.

Twitter avatar MStellinga Marike Stellinga Plannen PvdA slechtst voor groei en 1 na slechtst voor werkloosheid en werkgelegenheid. #CPB doorrekening.

VVD, PvdA en GroenLinks dringen tekort meeste terug

Het CPB vergelijkt de uitkomsten van de verschillende programma’s met de situatie in 2017 als er geen nieuw beleid zou worden gevoerd. Dat wordt het basispad genoemd. Ten opzichte van dat basispad zorgen VVD, PvdA en GroenLinks met hun beleid voor het grootste effect op het begrotingstekort. Inclusief de effecten van de bezuiniging neemt het tekort (zonder nieuw beleid in 2017 is dat 2,6 procent van het bruto binnenlands product) bij de VVD met 1,4 procent af, op korte afstand gevolgd door PVV, CDA en PvdA.

Ten opzichte van het zogeheten houdbaarheidstekort – het structurele gat op de begroting, onder meer als het gevolg van de vergrijzing – zorgt de PVV slechts voor een reductie van 0,4 procent. Veel partijen zorgen met hun beleid voor een reductie van meer dan 3 procent in 2017.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Het lijkt erop dat de PVV volgens dat verfoeide, linkse #CPB het beste jongetje van de klas is. #doorrekening

Zorguitgaven dalen het meest bij VVD, minst bij SP

Aan de zorg wordt door alle partijen in 2017 minder geld uitgegeven dan zonder nieuw beleid het geval zou zijn. Bij de VVD dalen de overheidsuitgaven aan zorg met 8,5 miljard euro, terwijl dat bij de SP slechts 750 miljoen euro is.

Twitter avatar MStellinga Marike Stellinga Veel partijen bezuinigen miljarden op de zorg. VVD meest: 8,5 mrd. CDA en D66 5. PvdA 4,5 #CPB doorrekening

Bij bijna alle partijen neemt de werkloosheid toe. Bij de SGP is de toename met 1,5 procent het grootst. Alleen bij de PVV neemt de werkloosheid af (0,5 procent). De verbetering van de werkgelegenheid in 2040 is het grootst bij de VVD.

    • Erik van der Walle