Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

CPB-directeur Teulings: verschil tussen VVD en SP is een half miljoen banen

“De kiezer heeft echt iets te kiezen”, aldus Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) op de persconferentie van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. De partijen maken namelijk “zeer uiteenlopende keuzes”. Meer dan bij de vorige verkiezingen, aldus Teulings.

CPB-directeur Coen Teulings geeft in Nieuwspoort een toelichting op de cijfers.

“De kiezer heeft echt iets te kiezen”, aldus Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) op de persconferentie van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. De partijen maken namelijk “zeer uiteenlopende keuzes”. Meer dan bij de vorige verkiezingen, aldus Teulings.

Veel partijen bezuinigen miljarden op de zorg. De VVD haalt daar het meeste weg: 8,5 miljard. De PvdA snijdt 4,5 miljard. Teulings noemt het opmerkelijk dat partijen kiezen voor een vorm van budgettering in de zorg. Volgens hem leidt dat tot meer wachtlijsten.

De koopkracht daalt het meeste bij het CDA en D66. Verder zit er een verschil van zeven procent in het creëren van werkgelegenheid tussen VVD (de meeste banen) en SP (de minste banen). “Dat is een verschil van ongeveer een half miljoen banen, aldus Teulings.

GroenLinks en PvdA meest duurzaam - meer files bij VVD, CDA en PVV

GroenLinks en de PvdA scoren het hoogst op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het milieu komt er het meest bekaaid vanaf in de programma’s van het CDA en de PVV.

Ondanks investeringen in wegen, leiden de plannen van VVD, CDA en PVVtot een toename van de files. De andere partijen scoren op dat vlak beter doordat zij kiezen voor een kilometerheffing en/of een belasting van de woon-werkvergoeding.

VVD: wij zijn de absolute banenkampioen

Volgens VVD-fractievoorzitter Stef Blok laat zijn partij zien dat het goed mogelijk is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. “We kiezen voor 16 miljard aan ombuigingen” en een “absoluut speerpunt voor ons is zorgen dat de banenmachine goed draait”.

Blok geconfronteerd met het niet halen van de begrotingsnorm in 2015:

“Ik denk niet dat de Europese Unie problemen heeft met het feit dat de VVD structureel het tekort terugdringt.”

PvdA: wij pakken mensen hun ontslagvergoeding niet af

“Als er lastige keuzes moeten worden gemaakt, zeggen wij: altijd eerlijk delen”, aldus Ronald Plasterk, financieel specialist van de PvdA. De partij wil de economie op orde brengen “zonder de verzorgingsstaat af te breken of de rekening door te schuiven naar volgende generaties”.

Plasterk benadrukt dat iedereen tot twee keer modaal er niet op achteruitgaat in de PvdA-plannen.

“Ik ga dan ook niet beloven dat iedereen er duizend euro bij krijgt. Partijen die dat wel doen, zetten alle inkomens een paar procent achteruit.”

Plasterk verwees naar de belofte van VVD-leider Mark Rutte om alle werkenden duizend euro erbij te geven.

De plannen van de PvdA hebben de grootste negatieve impact op de economische groei, zo blijkt uit de doorrekening. Plasterk in reactie daarop:

“Ook bij ons stijgt de economie wel degelijk 1 procent per jaar. Je kunt in de CPB-modellen beter scoren als je mensen hun ontslagvergoeding afneemt en als je hun ww afpakt. Dan doen wij nadrukkelijk niet. Wij kiezen voor sterk én sociaal.”

CDA: wij werken onze schulden weg en creëren banen

“Wij werken onze schulden weg en sparen voor onze toekomst”, aldus CDA-leider Sybrand van Haersma Buma.

Volgens Buma zie je bij partijen als de PvdA en SP “vernietiging van banen in deze tijd van economische crisis”. Het CDA zorgt voor 2,25 procent meer werkgelegenheid.

De CDA-lijsttrekker geeft toe dat de loonmatiging die zijn partij voorstaat wel leidt tot een daling van de koopkracht. Die neemt in de plannen van het CDA in 2017 af met 3,25 procent, het meeste van alle partijprogramma’s. Maar, zegt Buma, de effecten voor gezinnen en ouderen zijn beperkt.

Buma wijst erop dat het CDA op termijn 180 duizend banen creëert.

“Het CDA heeft duidelijke keuzes gemaakt: de keuze voor werk, voor gezinnen en voor onze samenleving.”

SP: wij zijn wederom de koopkrachtkampioen

“Hier zit een behoorlijk trotse lijsttrekker die erg blij is met het verkiezingsprogramma en wat eruit gekomen is”, reageert SP-leider Emile Roemer op de doorrekening.

“De SP voldoet aan de begrotingsafspraken, ook al was dat voor de SP absoluut geen halszaak, zoals jullie de afgelopen weken gemerkt hebben.”

Roemer benadrukte dat de SP “wederom de koopkrachtkampioen is”.

D66: wij brengen de overheidsfinanciën op orde en creëren meer banen

“Wij brengen de overheidsfinanciën op orde en bereiken structureel evenwicht in 2017″, aldus Wouter Koolmees, financieel woordvoerder van D66.

“Op de lange termijn brengen we meer werkgelegenheid in Nederland. Dat leidt tot een lagere structurele werkloosheid. Ondanks de forse bezuinigingen, blijft de economie in ons pakket groeien.”

GroenLinks: wij lossen de economische én de ecologische crisis op

“We zijn de enige linkse partij die banen creëert en de broeikasgassen met een derde terugdringt”, reageert GroenLinks-Kamerlid en campagneleider Jesse Klaver.

“Wij lossen de economische én de ecologische crisis op. Met andere woorden: GroenLinks doet niet óf óf, wij doen én én.”

Volgens Klaver investeert GroenLinks tien keer zoveel in onderwijs als de VVD en vier keer zoveel als de PvdA.

ChristenUnie: wij houden koopkracht op peil

De koopkracht blijft bij de ChristenUnie bij alle generaties op peil, aldus ChristenUnie-leider Arie Slob. De partij verbetert de koopkracht gemiddeld met 0,25 procent per jaar.

Peilers zijn bij de ChristenUnie “financiële degelijkheid, gecombineerd met een gezinsvriendelijk, groen en sociaal verantwoord beleid”.

De partij verbetert het EMU-saldo ex-ante in 2017 met 14 miljard euro, grotendeels door lagere uitgaven. Defensie en ontwikkelingssamenwerking worden ontzien.

Hero Brinkman: CPB-methodes waanzin

Ook de partij van Hero Brinkman, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), heeft zijn verkiezingsprogramma door laten rekenen door het CPB. Maar de volgende keer moet het anders, aldus Brinkman.

Brinkman noemt het “waanzin” dat het CPB een deel van zijn bezuinigingen niet heeft geaccepteerd, omdat het ministerie van Financiën dat af zou keuren. Hij benadrukt respect te hebben voor de medewerkers bij het CPB, maar hekelt het systeem waarin het planbureau functioneert. Hij spreekt van het ‘Communistisch’ Planbureau.

Reacties van de partijen op Twitter

PvdA-leider Diederik Samsom:

Twitter avatar diederiksamsom Diederik Samsom PvdA loodst Nederland sterk én sociaal uit de crisis. Koopkracht op peil, financiën op orde, zorg dichtbij mensen, investeren in onderwijs.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma:

Twitter avatar sybrandbuma Sybrand Buma Doorrekening CPB: meer banen, minder schuld en eerlijke verdeling van de rekening. CDA koploper op houdbaarheid overheidsfinanciën.

PVV-leider Geert Wilders:

Twitter avatar geertwilderspvv Geert Wilders Geweldige effecten PVV-plannen! Beste score economische groei en bestrijding werkloosheid. Meer koopkracht burger en beperkt tekort in 2017!

D66-leider Alexander Pechtold:

Twitter avatar APechtold Alexander Pechtold CPB-doorrekening #D66: financiën op orde, meer werkgelegenheid, evenwichtige koopkracht, beste effect op onderwijs en innovatie #nuvooruit

GroenLinks-leider Jolande Sap:

Twitter avatar jolandesap Jolande Sap GL weer topscoorder bij #CPB en #PBL. Wij zijn de enige die milieudoelen halen, veel nieuwe banen creëren en inkomensverschillen verkleinen

ChristenUnie-leider Arie Slob:

Twitter avatar arieslob Arie Slob Uit CPB-analyse blijkt: ChristenUnie combineert financiële degelijkheid met gezinsvriendelijk, groen en sociaal verantwoord beleid.