Compleet nieuw spinnetje is wellicht bloeddorstig

Een oranjebruin spinnetje van een centimeter groot dat twee Amerikaanse speleologen in de zomer van 2010 aantroffen in een kalksteengrot bij Grants Pass in de Amerikaanse staat Oregon, blijkt niet alleen een nieuwe soort, maar ook de enig bekende vertegenwoordiger van een nieuwe, uitzonderlijke, spinnenfamilie.

Amerikaanse spinnendeskundigen beschreven Trogloraptor marchintoni (‘grotrover’) vorige week in het wetenschappelijke blad ZooKeys. Het spinnetje, dat tot nu toe alleen in grotten in Oregon en in de ondergroei van bossen in Californië is aangetroffen, lijkt in zijn lichaamskenmerken op geen enkele andere spinnensoort. Daarom hebben de onderzoekers hem ingedeeld in de nieuwe familie van de Trogloraptoridae.

Over het gedrag van de grotrover is vrijwel niets bekend. De vervaarlijke klauwen aan het eind van zijn poten doen een bloeddorstig leven vermoeden, maar er is nog nooit gezien dat het diertje iets at. NRC