Ceci n’est pas une convention

Een onwerkelijke sfeer in Tampa, Florida. De binnenstad is afgezet, politie is overal, de conventiezaal is ingericht. En er is geen conventie. Journalisten en congresgangers wandelen doelloos en rusteloos rond in de stad.
En dan te bedenken dat de tropische storm Isaac, de reden dat de Republikeinse Conventie vandaag is afgelast, aan Tampa voorbijgaat. Het waait hard en het regent wat, maar het verwachte noodweer bleef uit. Wie zich wel zorgen moeten maken, zijn de inwoners van Louisiana en Mississippi, waar Isaac ter hoogte van New Orleans aan land zal gaan.

Het is al jammer voor Mitt Romney dat hij een dag zendtijd mist. De Republikeinen verwachtten veel van de conventie, omdat in Tampa het grootste probleem van de Romney-campagne opgelost kan worden: kiezers kennen hem slecht, en waarderen zijn economische ideeën meer dan zijn persoonlijkheid. Hier moest Romney werken aan wat strategen de likeability factor noemen. Niet voor niets wordt veel verwacht van de speech van Ann Romney, een uitstekende spreker, zoals ze eerder bewees in Michigan. Zij doet wat Romney maar niet lukt: kleur geven aan zijn karakter.

In drie dagen komt de boodschap ook nog wel over, maar een ander probleem voor Romney is dat Isaac ook op een andere manier de conventie bederft. De Amerikaanse nieuwsmedia zijn duidelijk afgeleid door de ontwikkelingen van de tropische storm, en vinden de mogelijke gevolgen voor New Orleans, zeven jaar na Katrina, even belangrijker dan de conventie. De televisiezenders leken deze keer al minder enthousiast over het uitzenden van uren conventiezendtijd, dus ergens komt het ze nog wel goed uit ook. Anderson Cooper, het gezicht van CNN, is een van de journalisten die zijn koffer pakt.

Tampa wordt geen spookstad. Er zijn 15.000 journalisten aangemeld, van wie de meeste zullen blijven. De conventiegangers houden zich zoet met het vooruitzicht dat het enorme programma de komende drie dagen versneld wordt afgedraaid. In bijzaaltjes van het conventiecentrum en daarbuiten worden bijeenkomsten georganiseerd met politici die een bestaan in de marge leidden. Veel aandacht was er al voor bijeenkomsten met Ron Paul, Newt Gingrich en Bush’ voormalige strateeg Karl Rove.

Voor een (voortdurend aangepast) overzicht van de sprekers, zie hier. Later kom ik terug op de vraag op welke sprekers in het bijzonder gelet moet worden.

    • Guus Valk