Boekje open over Indonesië

In mei 1947 vertrokken de dienstplichtigen Jacques van Doorn, student sociale geografie, en Wim Hendrix, technisch tekenaar, met het troepenschip Sloterdijk naar Indonesië. Daar moesten ze vechten tegen nationalisten die na de nederlaag van Japan geen herstel wensten van het Nederlandse gezag. De twee mannen sloten vriendschap.

Het werd hun al snel duidelijk dat Nederlandse militairen grof geweld gebruikten tegen krijgsgevangenen en de burgerbevolking. Ze besloten dit geweld systematisch te onderzoeken. Na terugkeer in Nederland zochten ze contact met Kamerleden, maar die wilden van niets weten.

Het unieke materiaal bleef in de kast liggen tot 1969. Toen deed veteraan Joop Hueting voor de VARA-tv een boekje open over oorlogsmisdaden in Indonesië. Van Doorn, intussen hoogleraar in Rotterdam, schreef toen samen met Hendrix in hoog tempo een meesterwerk. Ontsporing van geweld is nog steeds het beste dat is geschreven over de Nederlandse excessen.