Al duizelig van die brij aan CPB-cijfers? Hier een overzicht per partij

De CPB-doorrekening bevat cijfers over de effecten van de verkiezingsprogramma’s op bijvoorbeeld de economische groei, de overheidsfinanciën en de koopkracht. Al duizelig van alle cijfers? We zetten de belangrijkste gegevens per partij op een rij.

Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De CPB-doorrekening bevat cijfers over de effecten van de verkiezingsprogramma’s op bijvoorbeeld de economische groei, de overheidsfinanciën en de koopkracht. Al duizelig van alle cijfers? We zetten de belangrijkste gegevens per partij op een rij.

Lees hier de reacties van de partijen op de uitkomsten.

VVD

De VVD bezuinigt de komende jaren meer dan alle overige partijen: 16 miljard euro in 2017. Door de forse bezuinigingen brengen de liberalen het overheidstekort in dat jaar terug tot 1,1 procent. De werkloosheid stijgt door het VVD-programma tot 2017 met 0,8 procent. Voor de werkloosheid op lange termijn is het VVD-programma bijzonder goed: in 2040 zou de werkloosheid onder een geheel liberaal bewind zijn gedaald met 2 procent. De koopkracht daalt de komende jaren door het VVD-programma, gemiddeld met 1,25 procent. Wat betreft de economische groei zorgen de maatregelen van de liberalen voor een teruggang van 0,2 procent. De VVD bezuinigt van alle partijen het meest op de zorg: 2,6 miljard euro.

SP

De socialisten van de SP bezuinigen tot 2017 een bedrag van 10 miljard euro. De bezuinigingen leveren in combinatie met de nodige lastenverzwaringen over vier jaar een tekort van 1,8 procent op. De werkloosheid neemt door het SP-programma tot 2017 met 0,4 procent toe. Ook op de lange termijn laten de socialisten het aantal werklozen stijgen: tot 2040 met 0,5 procent. Voor de koopkracht is het SP-programma bijzonder goed: huishoudens gaan er door de maatregelen van de socialisten gemiddeld 3 procent op vooruit tot 2017. Voor de laagste inkomens is dat zelfs 6,25 procent ten opzichte van de hoogste inkomens. Wat betreft de economische groei richt het SP-programma de nodige schade aan: het BBP daalt door het beleid van de socialisten met 1,8 procent tot 2017. Dankzij het SP-programma dalen de huren fors: met 5 procent. De SP bezuinigt per saldo niet op de zorg, voornamelijk doordat de socialisten de eigen betalingen terugbrengen.

PvdA

De PvdA bezuinigt de komende vier jaar 15 miljard euro, wat in 2017 een begrotingstekort oplevert van 1,5 procent. Het verkiezingsprogramma van de sociaal-democraten leidt de komende jaren tot 1,3 procent meer werkloosheid. Op de lange termijn (tot 2040) zorgt de PvdA voor een 0,5 procent minder banen. Het PvdA-programma zorgt voor een kleine teruggang in koopkracht de komende jaren, van 0,25 procent. De economische groei heeft flink te lijden onder de PvdA-plannen: het BBP neemt de komende jaren door het programma van de sociaal-democraten af met 2,3 procent, de slechtste score van alle partijen. De PvdA bezuinigt verder voor 1,5 miljard op de zorg.

PVV

De PVV bezuinigt met ruim 7 miljard het minst van alle partijen. Het begrotingstekort ligt mede daardoor in 2014 nog boven de drie procent, maar komt in 2017 wel uit op 1,3 procent. Alleen bij de PVV neemt de werkloosheid tot 2017 af, met 0,5 procent. Tot 2040 neemt de werkloosheid door het PVV-programma wel toe, met een 0,5 procent om precies te zijn. Goed voor de koopkracht is het PVV-programma weer wel: die stijgt tot 2017 dankzij de plannen van Wilders’ partij met 2 procent. Dat leidt ook tot een toename van het BBP tot 2017 met 0,7 procent, de beste score van alle partijen. De huren dalen bij de PVV net als bij de SP fors: met 5 procent. De partij van Wilders bezuinigt ten slotte voor 400 miljoen euro op de zorg.

CDA

Het CDA bezuinigt tot 2017 een bedrag van 13,8 miljard euro. In dat jaar komen de christen-democraten volgens het CPB uit op een tekort van 1,5 procent. Het aantal werklozen neemt door het CDA-beleid tot 2017 toe met 1,2 procent. Het CDA-programma zorgt verder voor de grootste koopkrachtdaling van alle partijen: 3,25 procent. Op de zorg bezuinigen de christen-democraten 2,2 miljard.

D66

D66 bezuinigt de komende jaren 14 miljard. In 2017 komen de sociaal-liberalen uit op een begrotingstekort van 1,6 procent. De werkloosheid stijgt door het verkiezingsprogramma van D66 tot 2017 met 1,3 procent.

GroenLinks

Net als de PvdA bezuinigt GroenLinks ook 15 miljard tot 2017, wat in dat jaar een verwacht tekort van 1,6 procent oplevert. Qua koopkrachteffecten is GroenLinks de nummer twee in positieve zin: huishoudens gaan er dankzij het programma van de partij met 2,5 procent op vooruit de komende jaren. Als het gaat om de woningmarkt stijgen de huren bij GroenLinks het meest van alle partijen, met 6 procent. De prijzen van koopwoningen dalen juist het meest bij GroenLinks: met 7 procent.

ChristenUnie

De ChristenUnie bezuinigt net als D66 14 miljard euro. Tot 2017 levert dat een verwacht tekort op van 1,1 procent. De koopkracht stijgt bij deze partij, en wel met 1.25 procent. Daarnaast loopt ook de werkloosheid op, die neemt 1 procent toe.