Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

Dit zou Nixon gezegd hebben als Armstrong de maanreis niet overleefde

Toen Neil Armstrong in juli 1969 met Apollo 11 naar de maan ging, wist hij dat de kans aanwezig was dat hij niet terug zou keren. Speechschrijver William Safire schreef de tekst ‘In Event of Moon Disaster’, die president Nixon op televisie zou voorlezen als het mis ging. De tekst werd nooit voorgelezen, want Armstrong keerde terug. Gisteren, 43 jaar na zijn historische missie, overleed hij. Dit is de tekst van toen.

Neil Armstrong op 20 juli 1969. Gisteren overleed hij.
Neil Armstrong op 20 juli 1969. Gisteren overleed hij. Foto AP / NASA

Toen Neil Armstrong in juli 1969 met Apollo 11 naar de maan ging, wist hij dat de kans aanwezig was dat hij niet terug zou keren. Speechschrijver William Safire schreef de tekst ‘In Event of Moon Disaster’, die president Nixon op televisie zou voorlezen als het mis ging. De tekst werd nooit voorgelezen, want Armstrong keerde terug. Gisteren, 43 jaar na zijn historische missie, overleed hij. Dit is de tekst van toen.

De scan van de speech (van thesmokinggun.com, laatste twee alinea’s ontbreken, hier de hele Engelstalige tekst):

De speech die klaarlag voor als de maanreis op een drama uitliep.

De speech die klaarlag voor als de maanreis op een drama uitliep.De speech die klaarlag voor als de maanreis op een drama uitliep.

En de volledige Engelstalige tekst:

“Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. But they also know that there is hope for mankind in their sacrifice.

These two men are laying down their lives in mankind’s most noble goal: the search for truth and understanding.

They will be mourned by their families and friends; they will be mourned by their nation; they will be mourned by the people of the world; they will be mourned by a Mother Earth that dared send two of her sons into the unknown.

In their exploration, they stirred the people of the world to feel as one; in their sacrifice, they bind more tightly the brotherhood of man.
In ancient days, men looked at stars and saw their heroes in the constellations. In modern times, we do much the same, but our heroes are epic men of flesh and blood.

Others will follow, and surely find their way home. Man’s search will not be denied. But these men were the first, and they will remain the foremost in our hearts.

For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind.”

Volgens het draaiboek dat klaarlag zou Mission Control “alle communicatie verbreken” met de maanlander, waarna een geestelijke hun zielen zou toewijzen aan “het diepste van het diepste”. Nixon zou de vrouwen van de gesneuvelde astronauten bellen. De laatste zin van de speech (“For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind”) is een toespeling op een zin uit het gedicht ‘The Soldier’ van Rupert Brooke uit 1914.

Armstrong en Aldrin keerden wel terug. Gisteren overleed Neil Armstrong, de eerste man op de maan, op 82-jarige leeftijd. Een jaar na zijn stappen op de maan kreeg hij een desk job bij de afdeling research en technologie van NASA. Het duurde daarna niet langer dan twaalf maanden voordat Armstrong NASA de rug toekeerde. De Amerikaan zette zijn loopbaan voort als professoringenieur op de universiteit in Cincinnati. Daar woonde hij met zijn echtgenote Carol. Over zijn maanlanding zei hij eens: “It’s an interesting place to be. I recommend it.”