Welke vertaling was nu de juiste? Niet de rebel, maar zijn zus sprak

In een artikel van Guus Valk over de druk op Amerika om de Syrische rebellen te steunen (De druk op Obama neemt toe: niets doen kan niet meer, 3 augustus) wordt „een rebel” geciteerd die tegen een journalist van het radiostation NPR zei: „Als wij winnen, zullen we nooit vergeten wie ons in de steek hebben gelaten.”

Maar op de Opiniepagina van dezelfde krant wordt die uitspraak in een stuk van Anne-Marie Slaughter (Geef die Syrische rebellen wapens!) zo weergegeven: „Als wij de macht in Syrië hebben, zullen we niet vergeten dat jullie ons wel vergaten.” Volgens Slaughter zei niet een rebel, maar „de zuster van een gesneuvelde soldaat van het Vrije Syrische Leger” dit tegen de journalist.

Wie moeten we nu geloven? Of is dit uit de duim gezogen en niet door de redactie opgemerkt?

Lex Hegt

Delft

Niet de rebel, maar zijn zus sprak

Citaten moeten zo letterlijk mogelijk zijn, maar bij vertalingen kunnen natuurlijk verschillen optreden.

Redacteur Buitenland Ykje Vriesinga zocht het oorspronkelijke citaat van de Amerikaanse radioverslaggever op. Dat luidt zo: „The women stare at me. We won’t forget this, the sister of the dead man says finally. When we control Syria, we won't forget that you forgot about us.„ Er staat ook een transcriptie op de website van NPR.

Valk heeft de uitspraak dus iets vrijer vertaald dan Slaughter, maar de strekking blijft dezelfde. Van ‘uit de duim zuigen’ is – uiteraard! – geen sprake.

Maar, zegt Vriesinga, de lezer heeft een punt want de correspondent schreef de uitspraak per abuis toe aan „een rebel”, terwijl die komt van de zus van een gesneuvelde rebel. Slaugher noemt wel de zus, maar zij spreekt van een gesneuvelde „soldaat” van het Vrije Syrische Leger (soldier, in de onvertaalde tekst). Maar rebellen zijn geen soldaten (al zijn sommigen oud-soldaten uit het Syrische leger).