Verantwoording

Voor deze verkiezingsgids hebben we de verkiezingsprogramma’s geïnventariseerd van de acht grootste partijen – gemeten volgens de uitslag van de vorige verkiezingen van de Tweede Kamer. De partijen staan in volgorde van grootte opgesomd. We hebben de plannen opgedeeld in vijf economische thema’s: overheidsfinanciën, woningmarkt, gezondheidszorg, Europa en arbeidsmarkt. De acht partijen zijn grofweg in te delen in links en rechts, al wisselt dat per onderwerp. Linkse partijen – SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA – kiezen ervoor de verzorgingsstaat te beschermen. Rechtse partijen – VVD en D66 – willen de overheid en de verzorgingsstaat kleiner maken. CDA is soms links, soms rechts ingedeeld.