Geen Roemer in speech Rutte - een weinig vrolijk verhaal met veel angstbeelden

Rutte wierp vanmiddag voor de eigen aanhang nog maar eens wat angstbeelden aangaande het socialisme op. Foto AP / Sang Tan)

Eindelijk verscheen hij officieel ten tonele in de campagnestrijd, maar zijn speech was inhoudelijk niet naar gelang het gewicht dat de afgelopen weken werd gehangen aan Mark Ruttes afwezigheid. Weinig verrassend was vanmiddag op het VVD-congres de strekking “Nederland kiest voor socialisme of voor liberalisme”.

“Nog nooit was de keuze voor Nederland zo duidelijk als op 12 september. Willen we met socialistisch beleid Griekenland achterna. Kiezen we voor pessimisme of voor optimisme? Voor een Nederland dat zich terugtrekt achter de dijken, of voor een Nederland in de wereldtop?”

Rutte noemde in zijn speech, die met een ovationeel applaus werd ontvangen door de 1.600 aanwezige VVD-leden, geen enkele keer de naam van Emile Roemer of van de SP. Wel noemde hij de voormalig PvdA-premier Joop den Uyl. Volgens Rutte wordt al dertig jaar de rommel van dat kabinet opgeruimd. Derk Stokmans, namens de Haagse redactie van NRC Handelsblad aanwezig op het congres:

“De nadruk lag heel erg op de dreiging van het socialistische gevaar. Veel angstbeelden die werden opgeworpen maakten van Ruttes speech een weinig vrolijk verhaal. Hij noemde geen enkele tegenstander bij naam.”

Volgens Rutte wordt ten onrechte gedacht dat socialisme gelijk staat aan sociaal. “Want wat is er sociaal aan de rekening doorschuiven naar volgende generaties?” Hij haalde Winston Churchill aan, die zei dat ‘socialisten welvaart afbreken’.

‘Iedereen gelijk, want iedereen is arm’

“Socialisme is als een boemerang: het gaat eerst razendsnel vooruit, en dan komt de klap keihard in je gezicht”, zei Rutte. Het enige dat Rutte socialisten moest nageven, is dat ze woord houden. “Want uiteindelijk is iedereen gelijk, want iedereen is arm.”

Voorafgaand aan de toespraak van Rutte sprak de Britse premier David Cameron het congres toe via een videoboodschap. Hij zei het leiderschap van Rutte te bewonderen. Volgens Cameron vervult Rutte een sleutelrol in het Europees debat en heeft hij een heldere visie waar hij heen wil.

Dat Cameron zijn steun uitspreekt voor Rutte is enigszins pijnlijk voor CDA-leider Sybrand van Haersma Buma. Die zei woensdag tijdens het verkiezingsdebat van de NOS nog dat de Britse premier een van zijn inspiratiebronnen is. Die liefde komt klaarblijkelijk niet van twee kanten.

    • Jules Seegers