Links: rijk betaalt de rekening

Links wil een tweedeling tussen rijk en arm in de zorg voorkomen. De zorg voor mensen met lage inkomens moet gelijk zijn aan die voor mensen met hogere inkomens. Daarom zijn linkse partijen tegen een hoger eigen risico voor iedereen. Ook mogen er geen sociaal-economische verschillen in gezondheid meer zijn. Mensen met lage inkomens hebben vaker een slechte gezondheid. Daarom moet de overheid hun helpen, bijvoorbeeld bij het stoppen met roken.

Links legt een deel van de rekening voor de stijgende kosten neer bij de mensen met midden- en hogere inkomens, en bij vermogende gebruikers van zorg. Zo moet de zorgpremie nog inkomensafhankelijker worden dan zij is. ‘De kosten eerlijker verdelen’, heet het in de verkiezingsprogramma’s.

Bij gebruikers van zorg wordt ook een onderscheid gemaakt naar inkomen. Voor lage inkomens moet de zorg grotendeels gratis blijven (een klein eigen risico is er wel). Van hogere inkomens worden eigen betalingen verlangd (in verpleeghuizen bijvoorbeeld). Ook het eigen risico wordt inkomensafhankelijk.

Links wil de uitgavengroei beperken door de gezondheidszorg anders te organiseren: dichterbij gebruikers. Ook moeten gemeenten een grotere rol krijgen (dit wil rechts overigens ook). De SP wil weer budgetten vaststellen voor ziekenhuizen en zorginstellingen. PvdA en GroenLinks willen dat woonkosten in verpleeghuizen niet langer worden vergoed vanuit de AWBZ voor langdurige zorg.

Links is tegen marktwerking in de zorg en tegen winst voor investeerders. Want juist die marktwerking ziet links als oorzaak van de gestegen uitgaven.

    • Marike Stellinga