Links: niet dom bezuinigen

Ook de linkse partijen houden niet van tekorten op de overheidsbegroting, zo blijkt uit hun verkiezingsprogramma’s. Alle partijen, inclusief de PVV en de SP, zijn er voor om het structurele begrotingstekort terug te brengen naar nul. De PVV en de SP willen dat „op termijn”. De andere linkse partijen willen dat in 2017 al, het laatste jaar van het nieuwe kabinet.

Een structureel begrotingstekort is het tekort geschoond voor conjuncturele invloeden. Dus als de economie inzakt en daardoor de overheidsfinanciën wéér verslechteren (omdat de belastinginkomsten dan automatisch tegenvallen bijvoorbeeld), dan telt dat niet mee. Het Centraal Planbureau berekent dat structurele tekort.

Overigens is er onder economen controverse ontstaan over de berekening ervan. De Europese Commissie hanteert een andere berekening dan het Centraal Planbureau. De eurolanden spraken eind 2011 af te streven naar een structureel begrotingstekort van 0,5 procent.

Hoe linkse partijen een tekort willen bereiken van nul procent wordt in de verkiezingsprogramma’s niet helemaal duidelijk. Dom bezuinigen, zoals het kabinet-Rutte volgens hen deed, willen ze in elk geval niet. Het is de schuld van het kabinet dat het consumentenvertrouwen zo is ingezakt.

Het verhogen van de belastingdruk op hogere inkomens – bijvoorbeeld door het beperken van de hypotheekrenteaftrek en door het inkomensafhankelijker maken van de zorgpremie – zal de overheidsfinanciën doen verbeteren. Ook willen de linkse partijen de banken en financiële transacties extra belasten. Bezuinigen op defensie en op bureaucratie is populair.

De linkse partijen willen zich in Europa hard maken voor een minder streng begrotingsbeleid. Ze vinden het onverstandig om te eisen dat landen nu het tekort snel tot onder de 3 procent van het bbp terugbrengen, op straffe van boete. Ook vinden ze dat Europa nu juist moet investeren.