Links: koopsector aanpakken

De kern van de problemen, zo vindt links, ligt in de koopsector. De boosdoener is de hypotheekrenteaftrek, die huizenprijzen opdrijft en mensen stimuleert grote schulden te maken. En erger nog: het is een onrechtvaardig systeem. Want hoe hoger het inkomen en hoe duurder het huis, hoe meer aftrek je krijgt. Dus spreekt de SP consequent over de „villasubsidie”.

Links vindt dat de aftrek moet worden versoberd of afgeschaft. Dat kan in verschillende tempo’s en op verschillende manieren, maar in elk geval stapsgewijs om huiseigenaren de kans te geven zich aan te passen. Ze kunnen dan ook met hun bank afspraken maken over het aflossen van hun hypotheeklening.

Met de aanpak van de hypotheekrenteaftrek komt de woningmarkt ‘meer in evenwicht’. De afgelopen jaren hebben huurders betaald voor het in stand houden van de aftrek, vindt links. Onder het kabinet-Rutte gingen huurders alleen maar meer betalen en bleven kopers buiten schot. Volgens links zijn lagere inkomens een relatief groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan hogere inkomens.

En dus moet nu de huursector worden ontzien, vindt links. Beperkte huurverhoging, bijvoorbeeld 1 procent boven inflatie, mag, maar forse stijgingen zijn uit den boze. De eerdere huurverhoging in de tien duurste regio’s van Nederland – de huren kunnen daar voor nieuwe huurders tot 120 euro per maand omhoog – wordt teruggedraaid.

Ook moeten er meer huurwoningen worden gebouwd. De vraag zal toenemen, onder meer door de groei van het aantal zzp’ers en flexwerkers. Corporaties worden niet verplicht hun huizen aan huurders te verkopen. Links vindt dat scheefwoners – mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning – moeten worden gestimuleerd danwel gedwongen te verhuizen, zodat hun goedkope woning vrijkomt voor lage inkomens.