Kiezen: De Grote Vijf

De Grote Vijf, zo zou je ze kunnen noemen. Dé vijf dossiers waarin onze welvaart voor de volgende jaren, misschien zelfs decennia, ligt vervat. Dé vijf kwesties waarover de nakende verkiezingen in dit land gaan. Dé vijf vragen waarop de partijen in hun verkiezingsprogramma’s antwoorden (proberen te) formuleren.

Over die Grote Vijf gaat deze bijlage. Moeten we bezuinigen of juist investeren? Hoe kunnen we de woningmarkt weer vlot trekken? Hoe beheersen we de stijgende uitgaven van de gezondheidszorg? Hebben we meer of minder Europa nodig? En hoe organiseren we een efficiënte en rechtvaardige arbeidsmarkt?

Deze vijf fundamentele vraagstukken staan bol van gevoelige symbolen (denk maar aan de hypotheekrenteaftrek of de overdracht van nationale soevereiniteit). Ze worden gekleurd door scherpe ideologische keuzes (marktwerking in de zorg). Ze zijn beladen met geschiedenis (denk maar aan ontslagbescherming). Ze staan in sommige gevallen stijf van de emotie (moet Nederland betalen voor Griekenland?). Ze gaan over onnoemelijk veel geld. En ze zijn stuk voor stuk bijzonder complex.

Daarom zijn er gewoonweg geen eenvoudige antwoorden op de vijf vragen die we hier stellen. Maar dat betekent geenszins dat er in deze dossiers geen keuzes kunnen en zelfs moeten gemaakt worden.

In deze bijlage proberen we – in theorie en praktijk – uit te leggen voor welke uitdagingen Nederland staat en wie in zijn partijprogramma voor welke oplossingen pleit. Want de fundamentele maatschappelijke keuzes die onze toekomst bepalen zullen straks mede gestuurd worden door het nieuw te kiezen parlement en door het kabinet dat op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. De verkiezingen straks gaan dus ergens over. Ze gaan over De Grote Vijf.

Peter Vandermeersch

Hoofdredacteur