De kus

Mijn vrouw heeft boodschappen gedaan bij AH in ons Brabantse dorp. Ze stapt in haar autootje en rijdt achteruit haar parkeervak af.

Op hetzelfde moment rijdt tegenover haar een klein Belgisch autootje ook achteruit. Het gevolg: de twee autootjes rijden tegen elkaar aan.

Beide bestuursters stappen uit en bekijken de schade. Deze is minimaal. Mijn vrouw zegt: „De twee autootjes hebben elkaar alleen maar gekust.” De Belgische dame – ik weet niet of ze het goed verstaan heeft – loopt naar mijn vrouw toe en geeft haar op beide wangen een stevige zoen. De intussen, op een relletje beluste, verzamelde toeschouwers zien met verbazing dat beide dames lachend wegrijden.

Peter Hendriks

U kunt zelf een ikje insturen via nrc.nl/ik

    • Peter Hendriks