Bladluis oogst energie uit het zonlicht

Echt bladgroen is het niet in het bladluizenlijfje en fotosynthese (zoals planten doen) mag het niet heten. Maar de lichtgevoelige pigmenten die het insect heeft kunnen wel degelijk zonlicht omzetten in energie. Dat schrijven Franse onderzoekers die ontdekten dat de verschillende kleurvarianten van de erwtenbladluis (Acyrthosiphon pisum) in het donker op een andere wijze energie vrijmaken dan in het licht (Scientific Reports, 16 augustus).

Erwtenbladluizen die in de kou (8 graden Celsius) leven worden groen, in de warmte (22 graden Celsius) kleuren ze oranje en bij overbevolking worden ze wit. De Fransen ontdekten dat de groene variant zijn kleur ontleent aan zogeheten carotenoïden, lichtgevoelige moleculen. Deze variant produceerde ook het meeste ATP (een universeel energieleverend molecuul). De oranje variant, met minder carotenoïden, produceert vooral veel ATP wanneer die in het licht wordt gehouden. Voor de witte variant, die nauwelijks carotenoïden bevat, maakt licht of donker niets uit.

De vondst wijst erop dat bladluizen een rudimentair vermogen hebben om zonne-energie te oogsten. Echte fotosynthese is het niet, want daarvoor zou de energie ook vastgelegd moeten worden in suikers.

Anders dan de meeste dieren hebben bladluizen in hun DNA zelf de genen die nodig zijn voor het maken van carotenoïden; waarschijnlijk hebben ze die ooit ‘geleend’ van schimmels of bacteriën.

Sander Voormolen

    • Sander Voormolen