Vopak: toenemende vraag naar opslag

Vopak behaalde de eerste helft van 2012 opnieuw een flinke winst. De behoefte aan opslag van olie en chemicaliën blijft groeien.

Meer winst en meer opslag. ’s Werelds grootste specialist in de opslag van olie, gas en chemicaliën, het Rotterdamse Vopak, heeft opnieuw een positief eerste halfjaar achter de rug. Al bleef de nettowinst flink achter bij die van dezelfde periode vorig jaar, toen met de verkoop van het aandeel van Vopak in het raffinagebedrijf Borco (Bahamas) 117,5 miljoen euro in de boeken kon worden bijgeschreven.

In de eerste helft van dit jaar behaalde het opslagbedrijf een omzet van 648,1 miljoen euro, een toename van 16 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. De nettowinst, buiten eenmalig posten, steeg met 37 procent van 123,5 miljoen euro naar 169,5 miljoen euro. Het aandeel Vopak was aan het eind van de ochtend, bij het ter perse gaan van deze krant, met een kleine 2 procent gestegen op de Amsterdamse beurs .

Bij de presentatie vanochtend van de halfjaarcijfers, stelde bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra dat Vopak zijn succes dankt aan het feit dat het over de hele wereld strategisch terminals heeft op logistieke knooppunten. Daardoor kan het bedrijf snel inspringen op verschuivingen in de markt.

De vraag naar opslagcapaciteit in Azië bleef in de eerste helft van dit jaar onveranderd, in Noord-Amerika nam de vraag iets toe en Europa toonde een wisselend beeld.

De opslag van chemicaliën heeft te lijden onder een afname van de vraag door de auto-industrie en in de bouw. De opslag van ruwe olie en diesel loopt terug omdat er in de Rotterdamse haven minder wordt geraffineerd. Bij elkaar opgeteld houdt Vopak „een stevige en dynamische positie in een uitdagende markt”, aldus Hoekstra.

In het afgelopen halfjaar werden de opslagactiviteiten in de Amsterdamse haven en in de Verenigde Arabische Emiraten uitgebreid. In China werden bestaande activiteiten uitgebreid en werd een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe terminal in de stad Tianjin.

Gisteren werd bekend dat Vopak en Gasunie een overeenkomst hebben gesloten met Shell als ‘launching customer’ voor een door hen te bouwen LNG Break Bulk Terminal voor distributie van vloeibaar gas in Nederland en Noordwest-Europa.

De terminal, die op de Maasvlakte bij Rotterdam gebouwd zal worden, zal naar verwachting eind 2014 operationeel zijn. De vloeibaar gasterminal is het begin van een kleinschalige LNG-keten in Nederland en Noordwest-Europa.

Vopak verwacht voor dit jaar een operationele winst van tussen de 725 en 800 miljoen euro. In 2016 wil het bedrijf dat in 1999 is ontstaan uit een fusie tussen Van Ommeren en Pakhoed, een operationele winst bereiken van 1 miljard euro.