Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

‘GroenLinks, fuseer gewoon met de Partij voor de Dieren’

Het is campagnetijd en dus tijd voor debat. De komende weken gaan de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties op nrc.nl met elkaar in debat middels een briefwisseling.

Vandaag: de brief van Nikie van Thiel (Jonge Democraten) aan Jojanneke Vanderveen.

Beste Jojanneke,

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Maar niets wat wij niet aankunnen, zolang we goed voorbereid zijn. Afgelopen jaar hebben wij zij aan zij gestaan om te ageren tegen een kabinet dat de problemen voor zich uit schuift. Met het lenteakkoord zijn eindelijk stappen gezet op het gebied van de AOW-leeftijd, ontslagrecht en de woningmarkt.

Dit bewijst maar eens dat het leuk samenwerken kan zijn met GroenLinks. Het is daarom zo zonde dat GroenLinks het concentratievermogen heeft van een goudvis: als jullie één keer de kom rondzwemmen, is er weer een nieuw plannetje bedacht. Dat plannetje is niet zelden slecht doordacht, laat staan doorberekend. En bovenal pakken die plannetjes nooit, niet eens ten dele, de grote uitdagingen van dit land aan.

En zo snel als de hersenspinsels zijn bedacht, zijn ze ook weer verdwenen. Gratis water, een verbod op vuurwerk en de terrasverwarmers. Het is soms erg moeilijk om een partij die zich op deze manier presenteert, serieus te nemen. En samenwerken met een groep mensen die niet lang genoeg stil kan blijven zitten om de echt grote uitdagingen waar Nederland voor staat aan te pakken, is ook geen sinecure. Af en toe iets roepen, lijkt bij GroenLinks belangrijker dan daadwerkelijk meedenken over de oplossingen van de huidige crisis.

Heeft GroenLinks alleen duurzaamheid op de agenda?

Wat dat betreft lijkt het alsof bij jullie alleen duurzaamheid echt op de agenda staat. Wij zijn de eerste die het belang hiervan inzien. De vervuiler betaalt, is bijvoorbeeld één van de kernprincipes van D66. Let wel: EEN van de kernprincipes. Want bij GroenLinks is al het andere van volstrekt ondergeschikt belang. Maar beste Jojanneke, is het ook tot DWARS doorgedrongen dat het voor starters onmogelijk is geworden om een huis te kopen? Dat het voor werknemers onmogelijk is om inspraak te krijgen in je eigen pensioenpot? Het straks onmogelijk wordt om de zorgkosten te blijven betalen? Het onmogelijk blijkt om in Europa overeenstemming te krijgen over de toekomst van de euro?

Waarom fuseren jullie niet met de Partij voor de Dieren?

Het kan zijn dat jullie deze problemen niet zo interessant vinden. Of dat jullie het teveel moeite vinden om je hier in te verdiepen en met concrete oplossingen te komen. Maar erken dan dat GroenLinks een one-issue partij is, en fuseer met de Partij voor de Dieren. En voor alle andere uitdagingen - anders dan de vergroeningsuitdaging - volgen jullie andere partijen. Maar ga Nederland alsjeblieft niet vermoeien met onzinnige plannen om zo een halfslachtige poging te wagen om je te profileren op andere onderwerpen dan duurzaamheid.

Wij kunnen er samen voor zorgen dat na de verkiezingen alle politieke partijen, vier jaar lang, hun blik vestigen op de grote uitdagingen. Dat betekent echter wel dat we ons naast duurzaamheid, ook moeten gaan storten op de wondere werelden van de zorgkosten, Europese democratie, woningmarkt en pensioenen. Maar dat is niets wat wij niet aankunnen, toch?

Succes met de campagne, Jojanneke!

Met vrijzinnige groet,

Nikie van Thiel


Nikie van Thiel
(23) is econoom en werd in 2009 actief bij Jonge Democraten Maastricht. Sinds een klein jaar is zij voorzitter van de Jonge Democraten.

Eerdere brieven in deze serie:
- ROOD aan JS: ‘De SP ontkent problemen? Wij waarschuwden juist voor ellende rond euro’
- JS aan ROOD: ‘SP, wordt het niet eens tijd voor een eerlijk verhaal?’
- CDJA aan JOVD: ‘Jammer dat het CDA de restanten van het Kunduz-akkoord bij het vuilnis zet’
- JOVD aan CDJA: ‘CDA, zijn jullie tot inzicht gekomen of populistisch aan het roeptoeteren?’