Brieven

Eén zoekopdracht is even vervuilend als Telefoongids

Er gaat een hoop Muppetpraat rond over de Telefoongids. Met de jaarlijkse stapel gratis verstrekte gidsen zou je het ruimtestation kunnen bereiken. Elektronisch zoeken zou veel beter zijn. Het zou 75.000 bomen en 3.000 ton CO2 besparen. De feiten zijn anders. De ecologische voetafdruk van het online telefoonboek spaart wel bomen, maar geen CO2. Elke seconde dat je een website zoals telefoongids.nl bezoekt, kost dat 20 milligram CO2. (Bron: MIT/ CO2Stats 2009). Een telefoonnummer opzoeken kost ongeveer 7 gram CO2, net zoveel als een klein potje theewater koken. Vijftien zoekopdrachten vervuilen evenveel als een kilometer rijden in een A-label auto. Elke dag een nummer zoeken is equivalent aan het maken van 1 papieren telefoongids.

Die telefoongids mag dan een ongevraagd toegestuurde veredelde reclamefolder van een paar kilo zijn, hij is makkelijk weg te gooien. Dit in tegenstelling tot de sneeky adware en verborgen gedragsanalyse-cookies die bedrijven dagelijks ongevraagd en ongemerkt in uw computer en telefoon smokkelen.

Jacob van Kokswijk

Wijlre

Hef belastingvrijstelling op die vieze oldtimers op

Oldtimers zijn goed voor maar liefst 10 procent van de uitstoot van stikstofoxiden en 5 procent van de fijnstofuitstoot van alle auto’s, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet Rutte heeft besloten om het belastingvoordeel voor oldtimers te laten voortbestaan. Alleen het criterium voor de vrijstelling is verschoven van 25 naar 30 jaar. Vanwege het grote aandeel in de luchtverontreiniging overwegen gemeenten milieuzones in te stellen waarbinnen oldtimers geweerd worden. Het nieuwe kabinet zou tenminste kunnen besluiten om de belastingvrijstelling voor deze auto’s te beëindigen. Hierdoor verdwijnt in ieder geval de financiële prikkel om met deze vieze auto’s te blijven rijden.

Ed Prins

Overveen

    • Jacob van Kokswijk
    • Ed Prins