Bestuursleden VUmc stappen op na conflict tussen specialisten

Het VUmc kan de komende zes maanden rekenen op onaangekondigde controles. Foto Flickr / FaceMePLS

Twee van de drie bestuurders van ziekenhuis VUmc zijn gisteravond opgestapt, na aanhoudende conflicten tussen medisch specialisten. Wie hen zullen opvolgen is nog niet bekend.

Eerder deze week lieten de bestuursleden nog weten geen aanleiding te zien om op te stappen, omdat de zaken intern zouden zijn opgelost. Mulder geeft nu aan te stoppen omdat hij denkt geen rol meer te kunnen spelen bij de oplossing van de voortdurende spanningen rond een aantal medisch specialisten van het ziekenhuis. Mulder hierover:

“Het is ons niet gelukt om de voortdurende spanningen rond een aantal van onze medisch specialisten te bezweren. Het inzicht dat ik geen rol meer kan spelen bij de oplossing hiervan is voor mij directe aanleiding om deze stap te zetten. Dat betreur ik ten zeerste.”

Van Ewijk over het vertrek:

“We hebben op alle mogelijke manieren gepoogd de situatie weer onder controle te krijgen. De patiëntveiligheid hebben we daarbij constant kunnen waarborgen. Maar het interne conflict hebben we helaas nog niet kunnen oplossen.”

De raad van toezicht heeft het vertrek van de twee bestuursleden geaccepteerd. Het derde lid van de raad van bestuur, Wim Stalman, blijft aan. Intussen gaat de raad op zoek naar interim-bestuursleden.

Begin deze week werd het VUmc door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld vanwege een conflict tussen enkele medisch specialisten. In de ogen van de IGZ heeft het Amsterdamse ziekenhuis in de nasleep van het conflict de inspectie onvoldoende ingelicht.

    • Dirk Wijnand de Jong