VUmc is zich van geen enkel kwaad bewust

Het bestuur van het VUmc is boos dat het ziekenhuis door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht is gesteld. „Ze vegen hun eigen straatje schoon.”

Amsterdam. Het bestuur van het Amsterdamse VU medisch centrum (VUmc) is verontwaardigd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Bestuursvoorzitter Elmer Mulder en bestuurder Wouter van Ewijk noemen de maatregel „onterecht” en menen dat deze „om politieke redenen” is opgelegd „om haar eigen straatje schoon te vegen”.

De inspectie heeft de maatregel dinsdag opgelegd, omdat ze „onvoldoende vertrouwen heeft in het bestuur” van het ziekenhuis. Het VUmc zou informatie hebben achtergehouden over aanhoudende ruzies tussen medisch specialisten. De veiligheid van patiënten is volgens de inspectie in het geding.

Bestuursvoorzitter Mulder zegt dat bepaalde informatie niet is verstrekt aan de inspectie omdat dat „een andere, tweede kwestie” betreft. Er zijn bovendien volgens hem geen samenwerkingsproblemen meer, omdat de longchirurg met wie de andere chirurgen in conflict zijn al sinds 5 juli ziek thuis zit. Het VUmc draagt nu „van de 5 à 6 longoperaties per week, er 3 à 4 over” aan het nabije AMC.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg begon in maart 2011 een onderzoek in het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam toen een patiënt overleed op de intensive care. Longchirurg Rick Paul had de inspectie gealarmeerd omdat de calamiteit het gevolg zou zijn van ruzies tussen specialisten.

In november kwam de inspectie met een rapport met 14 maatregelen die het bestuur diende te treffen. Twee maanden terug meldde het VUmc dat de samenwerking weer goed was. „Er heeft een flinke cultuuromslag plaatsgevonden. De mediation heeft daaraan goed bijgedragen.”

Deze week bleek na een uitzending van het radioprogramma Argos echter, dat de inspectie niet in kennis was gesteld van een brief van 11 chirurgen en een conflictanalyse. Er zijn nog steeds „grote problemen’’, is de inspectie gebleken. In de conflictanalyse staat dat „de problemen in de samenwerking tussen verwijzend specialisten en de IC niet gebagatelliseerd moeten worden”. De relationele problemen tussen specialisten zijn „ernstig van aard” en zijn niet op te lossen door mediation, noch door het ontslaan van enkele medische specialisten.

De landelijke patiëntenfederatie NPCF vindt dat het ziekenhuisbestuur moet opstappen. „De situatie in het VUmc brengt grote en onnodige risico’s met zich mee voor de veiligheid van patiënten”, zegt directeur Wilna Wind van de federatie.

Oud-minister Cees Veerman – voorzitter van de raad van toezicht van het VUmc – noemt de roep om het aftreden van het bestuur „een voorspelbare standaardreactie dat er koppen zouden moeten rollen. Ik wil de kwestie niet bagatelliseren, maar we moeten de zaak niet groter maken dan het is. Het is niet zo dat iedereen in het ziekenhuis nu ruzie met elkaar heeft. Het gaat om één afdeling en die is nu on hold”.

Volgens Veerman is „wijsheid en kalmte nodig” om te zien „welke maatregelen nodig zijn”.

Het is vrij bijzonder als een ziekenhuis in zijn geheel onder verscherpt toezicht wordt geplaatst. In 2011 gebeurde dit ook met het Maasstadziekenhuis, dat verzuimde een besmetting met ziekenhuisbacterie OXA48 adequaat te bestrijden. Drie besmette patiënten stierven, 118 raakten besmet.

Bij problemen in een ziekenhuis blijft de onder toezichtsstelling meestal beperkt tot de afdeling waar de problemen zich voordoen. De inspectie sluit dan die afdeling en ziet erop toe dat die pas weer open gaat als alle problemen zijn opgelost en de patiënten weer veilig geopereerd kunnen worden.

In het geval van het VUmc zal een vertegenwoordiger „aangekondigd en onaangekondigd” op bezoek gaan in het ziekenhuis en de situatie er zo in de gaten houden. „Ook zal er schriftelijk contact zijn”, zegt een woordvoerder van de inspectie.

    • Marcel Haenen
    • Esther Rosenberg