Gladde haai rukt op voor de kust

De haaien komen eraan. In de Nederlandse kuststrook komen steeds meer gevlekte gladde haaien voor, een voor de mens ongevaarlijke haaiensoort.

De afgelopen vijf jaar is het aantal waarnemingen van deze soort, die anderhalve meter lang kan worden, spectaculair gestegen tot enkele honderden per jaar. De gevlekte gladde haai wordt vooral in de Zeeuwse Delta gezien, maar binnenkort zal de soort vermoedelijk ook in de Waddenzee opduiken, zo verwachten Sportvisserij Nederland en de Waddenvereniging. „Dat zou prachtig zijn. En dat bewijst dat het milieu van de Waddenzee is verbeterd”, zegt directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging.

De oorzaak van de snelle toename van het aantal haaien is niet precies bekend. Vermoedelijk speelt de klimaatverandering een rol, het water is warmer geworden. Adjunct-directeur Fred Bloot van Sportvisserij Nederland: „We zien dat de biotoop van de haaien opschuift van Frankrijk in noordelijke richting. Maar hoe dat precies komt? Dat willen we onderzoeken.” Een groot aantal haaien is inmiddels gevangen en voorzien van een merkteken. Daarmee kan het migratiegedrag van de dieren, als ze worden gevangen en weer worden teruggezet, worden gevolgd. Bloot: „Er is laatst een gemerkte haai aangetroffen voor de Franse kust. Ze hebben dus een groot verspreidingsgebied.”

Zeker is dat de gevlekte gladde haai voldoende voedsel langs de Nederlandse kust vindt. De haai eet veelal krabben, kreeften en garnalen op de zeebodem. Wellicht dat verduurzaming van de visserij ook heeft geleid tot een verbeterd voedselaanbod voor de haai, zeggen Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland.