Werkgevers: pensioengeld naar banken

Werkgevers willen dat Nederlandse pensioenfondsen gestimuleerd worden woninghypotheken van banken over te nemen zodat banken meer ruimte krijgen om geld uit te lenen.

Om pensioenfondsen aan te moedigen niet in het buitenland te beleggen maar juist in Nederlandse hypotheken zouden de financiële eisen aan pensioenfondsen versoepeld moeten worden. De meeste pensioenfondsen hebben te weinig vermogen om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Daarom zullen zij uitkeringen moeten verlagen en/of pensioenpremies verhogen. Door de tekorten anders te berekenen en de financiële eisen te versoepelen, zou de druk op pensioenfondsen verlaagd kunnen worden.

Dat is een van de voorstellen die werkgeversorganisatie VNO-NCW doet in de vanochtend gepubliceerde ‘economische beleidsagenda’. De belangenbehartiger van het bedrijfsleven publiceert voorafgaand aan landelijke verkiezingen altijd een soort eigen verkiezingsprogramma.

De werkgevers hebben zich laten inspireren door het plan van de economen Arnoud Boot en Lans Bovenberg, die eerder in deze krant een vergelijkbaar voorstel deden. Hun grootste zorg is dat Nederlandse banken voor hun financiering te afhankelijk zijn van het buitenland en van de (grillige) financiële markten terwijl pensioenfondsen aan de andere kant circa 90 procent van hun kapitaal buiten Nederland beleggen.

De economen willen het risico van beleggingen in hypotheken bij de Nederlandse staat leggen. De werkgevers stellen nu voor om die risico’s van de banken naar de pensioenfondsen te verhuizen.