VUmc: verscherpt toezicht onterecht

Het bestuur van het Amsterdamse VU medisch centrum (VUmc) is verontwaardigd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht heeft gesteld.

Bestuursvoorzitter Elmer Mulder en bestuurder Wouter van Ewijk noemen de maatregel „onterecht” en menen dat deze „om politieke redenen” is opgelegd „om haar eigen straatje schoon te vegen”.

De inspectie heeft de maatregel gisteren opgelegd, omdat ze „onvoldoende vertrouwen heeft in het bestuur” van het ziekenhuis. Het VUmc zou informatie hebben achtergehouden over aanhoudende ruzies tussen medisch specialisten.

De veiligheid van patiënten is volgens de inspectie in het geding. Na een reportage van het radioprogramma Argos het afgelopen weekeinde is de inspectie gebleken dat er „grote problemen zijn in de samenwerking binnen en met de chirurgie”. Vooral op de afdeling longchirurgie zijn spanningen.

Mulder zegt dat bepaalde informatie niet is verstrekt aan de inspectie omdat dat „een andere, tweede kwestie” betreft. Er zijn bovendien volgens hem geen samenwerkingsproblemen meer, omdat de longchirurg met wie de andere chirurgen in conflict zijn al sinds 5 juli ziek thuis zit. Het VUmc draagt nu „van de 5 à 6 longoperaties per week, er „3 à 4 over” aan het nabije AMC.

De landelijke patiëntenfederatie NPCF vindt dat het ziekenhuisbestuur moet opstappen. „De situatie in het VUmc brengt grote en onnodige risico’s met zich mee voor de veiligheid van patiënten”, zegt directeur Wilna Wind van de federatie.

Oud-minister Cees Veerman – voorzitter van de raad van toezicht van het VUmc – noemt de roep om het aftreden van het bestuur „een voorspelbare standaardreactie dat er koppen zouden moeten rollen. Ik wil de kwestie niet bagatelliseren, maar we moeten de zaak niet groter maken dan het is. Het is niet zo dat iedereen in het ziekenhuis nu ruzie met elkaar heeft. Het gaat om één afdeling en die is nu on hold”. Volgens Veerman is „wijsheid en kalmte nodig” om te zien „welke maatregelen nodig zijn”.