Vol leugentjes om bestwil

Het klimaattraktaat van Al Gore pakte averechts uit.

An Inconvenient Truth (Al Gore & Davis Guggenheim) RTL 8, 20.30 - 22.35 uur

Klimaatverandering, zegt de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore in zijn film An Inconvenient Truth, is geen politieke maar een morele kwestie. Toch heeft Gore’s documentaire, geregisseerd door Davis Guggenheim, het thema klimaat juist zwaar gepolitiseerd.

In de film, een geësthetiseerd en gedramatiseerd hoorcollege, spreekt Gore in begrijpelijke taal en op emotionele toon over de gevaren van de opwarming van de aarde. Zo maakte hij het onderwerp voor een breed publiek toegankelijk – wat in 2007 de film een Oscar en Gore samen met het klimaatpanel van de VN de Nobelprijs voor de Vrede opleverde.

Toch heeft An Inconvenient Truth voor het klimaatdebat weinig goeds gedaan. De hang naar vereenvoudiging en dramatisering ging ten koste van de precisie. Terecht legt Gore een verband tussen slinkende landgletsjers en stijgende temperaturen. Maar dat proces gaat veel te langzaam om met spannende filmbeelden te illustreren. Liever toont hij ijsmassa’s die aan de rand van zeegletsjers met donderend geweld in het water storten. Maar dat is een natuurlijk proces dat weinig met klimaatverandering te maken heeft.

Zo zit de film vol met overdrijvingen en leugentjes om bestwil. Dat werd prijsschieten voor ‘klimaatsceptici’. En de onschuldige kijker kreeg de indruk dat het versterkte broeikaseffect welhaast onzin moet zijn als er zoveel onjuistheden nodig zijn om het verhaal te vertellen.

    • Paul Luttikhuis