Rekenkamer onderzoekt kosten exit JSF-project

Er komt een onderzoek naar de kosten van het stoppen met de Joint Strike Fighter (JSF).

Den Haag. De Algemene Rekenkamer gaat op verzoek van minister van Defensie Hans Hillen (CDA) onderzoeken wat het Nederland kost om te stoppen met de Joint Strike Fighter.

Aanleiding voor het onderzoek naar de uitstapkosten is het besluit van de Kamer om te stoppen met het project, enerzijds omdat het te weinig oplevert, anderzijds omdat de kosten te hoog zijn. Het parlement nam vlak voor het zomerreces een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen om alle noodzakelijke stappen te nemen om uit het JSF-project te stappen. Tijdens het debat daarover zegde Hillen al een onafhankelijk onderzoek toe naar de kosten daarvan.

De Rekenkamer denkt het onderzoek 25 oktober te kunnen publiceren. In het onderzoek worden de al gedane uitgaven en aangegane verplichtingen op een rijtje gezet en de kosten die nog moeten worden gemaakt. Ook worden de financiële gevolgen van het niet langer meedoen aan het test- en ontwikkelingsprogramma van de JSF onderzocht en wordt gekeken wat het kost om langer door te vliegen met de huidige F-16’s.

Met de verkiezingen in zicht ligt het voor de hand dat een volgend kabinet besluit hoe het nu verder moet met de F-35 Lightning II, zoals de JSF officieel heet. Eerder deze week werd bekend dat het eerste Nederlandse testtoestel van de JSF begin deze maand de lucht in is gegaan voor een aantal testvluchten. NRC