Lagere winst voor zakenbank NIBC

De economische onzekerheid in Europa speelt zakenbank NIBC parten. Grote bedrijven doen minder overnames en wachten met investeringen.

Direct last van de eurocrisis heeft zakenbank NIBC niet. Staatsobligaties van moeilijke landen als Griekenland, Portugal, Spanje of Italië heeft de bank niet in bezit. En dus hoeft de bank ook geen afboekingen te doen zoals veel andere banken op dit waardepapier wel moeten doen.

Maar van de economische onzekerheid heeft de bank wel last. Zakelijke klanten doen minder overnames en wachten ook met grote investeringen, zegt NIBC-topman Jeroen Drost. Dus heeft de bank minder werk en wordt er minder verdiend.

NIBC maakte het afgelopen half jaar minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de tweede helft van dit jaar zal lastig worden, verwacht NIBC. Dat zei NIBC-topman Drost vanochtend in een toelichting op de halfjaarcijfers.

De winst over de eerste helft van 2012 kwam uit op 30 miljoen euro bij de bank. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst nog 43 miljoen euro. De bank moest het afgelopen half jaar 28 miljoen euro afboeken op leningen. Dat is volgens de bank in lijn met de afboeking van 34 miljoen euro op leningen in de tweede helft van 2011.

De winst van NIBC Holding, de moedermaatschappij van NIBC Bank, steeg het afgelopen half jaar tot 58 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam de winst van de holding uit op 56 miljoen euro. Het grootste verschil tussen de holding en de bank is een Amerikaanse portefeuille met obligaties van commercieel onroerend goed.

De winst van de holding werd voor het grootste gedeelte ook gerealiseerd door de verkoop van obligaties in Amerikaans onroerend goed. Die portefeuille was door NIBC in 2007 en 2008 al sterk afgeboekt. Maar licht herstel van de Amerikaanse economie zorgde er voor dat NIBC de portefeuille met boekwinst kon verkopen. „De Amerikaanse economie lijkt zich toch wat te herstellen”, aldus Drost. NIBC heeft nog steeds wat beleggingen in Amerikaans onroerend goed. Maar ook die zullen verkocht worden omdat het niet tot de kernactiviteiten van de bank behoort.

De economische onzekerheid in Europa ziet NIBC terug in de liquiditeitsposities van bedrijven. Ze houden meer geld aan en stallen dat bij de bank. Net als particuliere klanten die hun geld niet uitgeven, maar op de bank zetten. Het saldo spaartegoeden steeg het afgelopen half jaar met 23 procent van 6,1 miljard euro naar 7,5 miljard euro per 30 juni.

De rente-inkomsten van de bank daalden het afgelopen half jaar van 88 miljoen vorig jaar naar 62 miljoen dit jaar. De bank heeft zelf veel geld in kas, wat vervolgens bij de Europese Centrale Bank (ECB) wordt gestald tegen 0 procent rente. Ook daalde de rentemarge van de bank doordat het rentepercentage op spaarproducten van de bank minder snel daalde dan de sterk gedaalde Euribor-rente, de rente die banken elkaar onderling rekenen. NIBC houdt zelf veel kasgeld aan als voorzorg, zegt Drost. „We willen onze liquiditeitspositie op orde hebben en houden daarom grote kasbuffers aan.”

Drost zei vanochtend dat hij tevreden was met de resultaten van de bank. NIBC keert over het afgelopen half jaar een interim-dividend uit van 18 miljoen euro aan de aandeelhouders, een consortium onder leiding van de Amerikaanse investeerder J.C. Flowers. Veel Nederlandse banken hebben de laatste periodes geen dividend uitgekeerd en zullen dat ook niet doen door de staat verleende steun nog niet volledig is terugbetaald.

Drost zegt dat de solide positie van NIBC de uitkering mogelijk maakt. „De aandeelhouders hebben een aantal jaren geleden ook kapitaal verschaft toen dat nodig was bij NIBC. Wij hebben daardoor niet bij de staat hoeven aankloppen.”

    • Tom Kreling