Groeiende export bezorgt haven Rotterdam goede eerste helft 2012

Foto NRC / Rien Zilvold

In de Rotterdamse haven is in het eerste halfjaar 3,2 procent meer goederen overgeslagen, vooral door een stijging van de export. Het CBS maakte vorige week bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal onverwacht is gegroeid met 0,2 procent, volledig op het conto van de export. Verreweg het grootste deel van de Nederlandse export loopt via de Rotterdamse haven.

De overslag kwam uit op 222 miljoen ton aan goederen. De uitvoer steeg met acht procent tot 66 miljoen ton. De aanvoer pluste een procent tot 155 miljoen ton. Het Rotterdamse havenbedrijf verwacht dat de overslag over het gehele jaar “bescheiden” groeit, met ongeveer een procent.

“De Rotterdamse haven heeft een goede start gemaakt met een groei van de overslag die iets boven de verwachting ligt. Dit sluit aan bij de recente rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin de economische groei wordt toegeschreven aan de export naar vooral landen buiten de EU.” - Hans Smits, directeur van het havenbedrijf.

Export naar Azië en VS trekt aan

Opgesplitst naar goederensoort blijkt dat er met een stijging van 10,6 procent vooral meer nat massagoed is overgeslagen. Daaronder vallen ruwe olie (+9,6 procent), minerale olieproducten (+13,8 procent) en ‘overig nat massagoed’ (+5,6 procent), waar weer chemische basisproducten, plantaardige oliën en vetten en vruchtensappen onder vallen.

De stukgoedsector ‘maakte pas op de plaats’ met acht procent minder overslag. Dat komt onder meer door de slechte Europese economie waardoor er minder is geïmporteerd uit Azië. De export naar Azië en de Verenigde Staten trok juist aan door de vraag naar goede producten in China en het lichte herstel van de Amerikaanse economie.

De hoeveelheid droog massagoed nam af met 8,7 procent. Die daling kwam mede doordat er een tiende minder ‘agribulk’, zoals graan en zaden, langs de Rotterdamse haven is gekomen. Volgens het havenbedrijf komt dat doordat door de hoge prijzen producenten op hun voorraden zijn gaan interen.

    • Jules Seegers