Eurocrisis raakt haven, transport blijft probleem

De Rotterdamse haven begint de effecten van de eurocrisis te voelen. Vanochtend riep president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam de politiek op om snel duidelijkheid te geven over de volgens hem noodzakelijke verdere Europese integratie.

De import van containers uit Azië daalde met bijna 1 procent. De overslag van ertsen en schroot, de grondstoffen voor ruwmetaal, daalde met ruim 15 procent, als gevolg van minder bedrijvigheid in Europa.

Toch presteerde de haven in de eerste zes maanden nog „iets boven verwachting”. Over het geheel gezien groeide de overslag in Rotterdam met 3,2 procent, vergeleken met de eerste zes maanden van 2011. Er werd in totaal 222 miljoen ton goederen overgeslagen.

De groei komt voornamelijk uit de export naar landen buiten Europa. Vorige week stelde het CBS dat de Nederlandse economie dankzij de export nog net groeit. Die export loopt goeddeels via Rotterdam.

Er is meer raffinage en overslag van ruwe olie en olieproducten voor de Aziatische groeimarkten. En ook de containeroverslag profiteert nog van het feit dat de Chinese vraag naar kwaliteitsproducten groeit en de export naar de VS stijgt dankzij de lage koers van de euro.

Het bedrijfsleven investeert tot en met 2015 zo’n 15 miljard euro in de Rotterdamse haven, vooral op de Tweede Maasvlakte. Juist de exploitatie daarvan loopt gevaar, stelt vervoerwerkgeversorganisatie KNV. Het goederenvervoer over het spoor, essentieel voor het afvoeren van goederen uit de haven, is in de eerste helft van dit jaar met 10 procent gekrompen door tariefsverhogingen en ingewikkelde regelgeving. KNV pleit ervoor de twee beheerders van de treinloop, Keyrail en ProRail, samen te voegen. De KNV rept van een „crisissituatie”.

Havenserie: de loods: pagina 27