CPB: begrotingstekort in 2013 op 2,7 procent - politiek gesteggel op komst

Het begrotingstekort komt in de voorlopige cijfers van het CPB onder de 3 procent uit. Foto AP Het begrotingstekort komt in de voorlopige cijfers van het CPB onder de 3 procent uit. Foto AP

Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,7 procent, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het tekort blijft daarmee onder de Europese eis van drie procent.

Het geraamde tekort valt gunstiger uit dan de 2,9 procent die in juni werd voorzien.

De Nederlandse economie trekt in 2013 aan met een bescheiden groei van 0,75 procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 0,5 procent in 2012.

De belangrijkste oorzaken van het feit dat het tekort iets gunstiger uitvalt, zijn volgens het CPB de hogere ZVW-premie-inkomsten en de doorwerking van de opwaartse bijstelling van het EMU-saldo van de lokale overheden in 2011. Hier tegenover staan lagere gasbaten door de lagere olieprijs. De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar een jaargemiddelde van bijna 6 procent, ofwel 515.000 personen, aldus het CPB.

Het gaat om voorlopige cijfers die de komende weken nog kunnen veranderen voordat de definitieve MEV op Prinsjesdag wordt gepubliceerd.

De Jager: we hebben nog altijd een tekort van 17 miljard

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is blij met de nieuwe voorspellingen, maar volgens hem blijft het belangrijk om de overheidsfinanciën op orde te brengen en de economie te versterken.

“De prognose is net iets gunstiger dan bij de vorige raming. Dat is positief. Tegelijkertijd verkeren we nog steeds in onzekere tijden. En bovendien hebben we het nog altijd over een tekort van 17 miljard euro.”

Wanneer het tekort zou zijn opgelopen tot meer dan drie procent, zouden er extra bezuinigingen moeten worden gevonden. Bij een tekort boven drie procent dreigt een boete van de Europese Commissie.

‘Besteden? Een tekort blijft een tekort’

GroenLinks-leider Jolande Sap weet nu al raad met de meevaller:

Twitter avatar jolandesap Jolande Sap Goed nieuws van CPB. Meevaller voor 2013 van ruim een miljard. Dekking voor afschaffen van de langstudeerboete is al voor het debat binnen!

De VVD ziet dat anders:

Twitter avatar andrebosman Andre Bosman Hebben mensen niet door dat een tekort een tekort is? Of dat nu 3%, 2%, 1% of 0,1% is. Het blijft uitgeven van meer geld dan er binnenkomt!

Financiële ruimte kan zorgen voor politieke spanningen: geld uitgeven of wegzetten?

NRC-politiek redacteur Erik van der Walle in een reactie:

“De grote vraag is hoe politici gaan reageren op deze grotere ‘financiële ruimte’. Dit kan nog weleens tot politieke spanningen gaan leiden binnen de Kunduz-coalitie. Die coalitie werd namelijk bijeen gehouden door bezuinigingsdrift. Nu komt er ineens 1,8 miljard aan ruimte voor we aan de Brusselse eis van 3 procent zitten. De Jager reageert dan met: we geven al 17 miljard te veel uit. En Sap ziet in de meevaller juist financiële dekking voor de langstudeerboete.”

“Ik ben benieuwd of de lijsttrekkers vanavond in het eerste tv-debat gaan voorstellen de ruimte direct te gaan besteden. Met het afschaffen van de forensentaks (1,3 miljard), die ook bij iedereen vervelend op de maag ligt, en de langstudeerboete (bijna 200 miljoen) belanden we in 2013 keurig rond de vertrouwde 3 procent tekort. Maar ja, de VVD heeft altijd gezegd: we willen niet onder de 3 procent duiken voor Europa, maar om het huishoudboekje op orde te stellen. Zij zullen dus geen voorstander zijn van direct uitgeven.”

    • Marije Willems