Wijze lessen voor het leven van alledag

Filosofie is teruggekeerd naar de bron: antwoord geven op de ‘grote vragen’ van het dagelijks leven, menen filosofen Laurens Knoop en Frits Philips.

Het leven dwingt tot het maken van keuzes. De kwaliteit van die keuzes bepaalt de kwaliteit van ons leven. Gaan we wel of niet veranderen van baan? Wel of niet trouwen? Uit de kast komen, of toch maar niet? Vreemdgaan, of trouw blijven?

Nooit eerder waren we zo vrij ons leven naar eigen inzicht in te richten. Maar waarop baseren we onze keuzes? Niet eens zo lang geleden gaven religie, familie, gemeenschap en tradities ons houvast. Sinds velen daarvan onthecht zijn geraakt, bevinden we ons in een vacuüm, waarin een ieder het voor zichzelf dient uit te zoeken. Slechts ten dele wordt het opgevuld door ‘nieuwe’ vormen van zingeving en verdieping, zoals yoga, mindfulness, psychotherapie, zen, enz.

De laatste jaren krijgt filosofie steeds meer aandacht als middel om verdieping en duiding aan ons leven te geven. Filosofen houden zich al eeuwenlang bezig met de grote en kleine vragen van het leven. Vragen als: ‘hoe leid ik een goed leven?’, ‘wie ben ik echt?, ‘wat is waarheid?’, ‘hoe weet ik dat het goede doe?’ en de klassieker: ‘waartoe zijn we op aarde?’

Menig filosoof heeft aan het beantwoorden van deze vragen een heel leven gewijd. Hun werk heeft een schat aan kennis en inzichten opgeleverd die ons kan helpen richting te geven aan ons leven. De meeste vragen die ons bezighouden, zijn al vele malen onderzocht en het meeste wat wij dagelijks bedenken is al eens bedacht – meestal zelfs scherper en grondiger.

Filosofie is helder nadenken, de juiste vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen. Daarmee helpt filosofie ons de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden en in te zien wat van wezenlijk belang is voor ons leven. Daarmee heeft filosofie weer haar oorspronkelijke betekenis gekregen als elegant en effectief middel om de kunst van het leven te leren.

    • Frits Philips
    • Laurens Knoop