VS zetten inkrimping Fannie en Fred door

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het Congres met de neus op de feiten gewezen inzake de toekomst van de financiering van de woningmarkt in de VS. Afgelopen vrijdag heeft het team van minister Timothy Geithner een paar stoutmoedige stappen aangekondigd om de sluiting van Fannie Mae en Freddie Mac te bespoedigen. Nu is het aan de afgevaardigden van het land om te bedenken wat er in de plaats moet komen van deze twee deels door de overheid gefinancierde hypotheekbanken.

Het ministerie maakt een einde aan het ‘wurgende’ dividend van 10 procent per jaar dat de twee firma’s moeten betalen over de 188 miljard dollar die zij van de belastingbetalers hebben geleend. Die afdracht zorgde voor een merkwaardige ‘feedback loop’ die hen tot voor kort dwong nog meer geld van het ministerie te lenen om aan hun jaarlijkse verplichtingen te kunnen voldoen.

In plaats daarvan zullen de firma’s nu hun volledige winst aan de Amerikaanse overheid moeten afstaan. Op dit moment betekent dat extra inkomsten voor de schatkist: beide bedrijven hebben meer winst geboekt dan wat ze in het tweede kwartaal aan dividend verschuldigd waren, maar mochten het extra geld zelf in kas houden. De overeenkomst neemt ook de verleiding weg de niet afgedragen winst te gebruiken om hun activiteiten uit te breiden of hun personeel te veel te betalen.

Het ministerie heeft de twee bedrijven ook opgedragen hun beleggingsportefeuilles van 1,3 biljoen dollar jaarlijks met 15 procent in te krimpen, in plaats van met 10 procent, zoals tot nu toe was afgesproken. Dit betekent dat zij het doel van 250 miljard dollar in 2018 moeten kunnen bereiken, vier jaar eerder dan aanvankelijk de bedoeling was.

Hierdoor blijft wel het probleem bestaan hoe het financieringssysteem voor de Amerikaanse woningmarkt moet worden hervormd. De regering-Obama heeft ruim een jaar geleden suggesties gedaan, maar de Congresleden hebben sindsdien weinig actie ondernomen. Zelfs de belangrijkste vraag is onbeantwoord gebleven: moet de regering überhaupt wel hypotheekgaranties willen verstrekken?

Het moet verleidelijk zijn om niets te doen: de winst van Fannie Mae en Freddie Mac gaat regelrecht naar de algemene middelen. Maar het laten krimpen van de firma’s is geen goed idee. Zij nemen meer dan 60 procent van alle hypotheken die de afgelopen jaren zijn uitgezet voor hun rekening. Banken hebben niet genoeg balanscapaciteit om het verschil goed te maken en beleggers geven er de voorkeur aan door de federale overheid gegarandeerde hypotheken te kopen.

Het is nooit makkelijk potentiële inkomsten vaarwel te zeggen. Het is vooral moeilijk als er een begrotingsoorlog gaande is. Maar het in leven houden van het monster dat ‘Fannie & Fred’ heet is ook geen oplossing.

Vertaling Menno Grootveld

    • Daniel Indiviglio
    • Agnes T. Crane En