Uitspraak: ‘Ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd’

waargrotendeels waarhalf waargrotendeels onwaaronwaar

Niet voor niets is het de eerste zin in het verkiezingsprogramma van 50Plus: „De ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd.” De bewering dat ouderen kind van de rekening zijn, gebruikt de partij als basis voor haar bestaansrecht. „Mensen die op een onbezorgde oude dag hadden gerekend, komen bedrogen uit.” En „zonder ingrijpen [worden we] de komende jaren weer het meest geplukt”.

nrc.next nam de stelling afgelopen juli al onder de loep. De ochtendkrant van NRC Handelsblad onderzocht toen alle mogelijke manieren om naar koopkracht te kijken. De krant concludeerde dat, hoe je het ook beschouwt, ouderen de laatste jaren niet het meest hebben ingeleverd.

Zo vergeleek het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport uit 2011 de ontwikkeling van de gemiddelde koopkracht bij diverse leeftijdsgroepen en stelde vast dat inkomens van ouderen (65+) in de jaren ervoor sterker waren gestegen dan die van andere groepen.

Het Centraal Planbureau vergeleek de koopkracht van huishoudens tussen 2008 en 2012 en concludeerde dat alleenstaande ouderen met alleen AOW 0,1 procent hadden moeten inleveren en oudere stellen 1,7 procent. Het gemiddelde over alle huishoudtypes was echter hoger: 1,8 procent. Vooral ouderen met een aanvullend pensioen gingen erop achteruit: een stel met 10.000 euro aanvullend pensioen leverde 2,9 procent in. Maar er zijn groepen die meer moesten inleveren, zoals de alleenverdiener met kinderen met twee keer modaal (5,4 procent). next.checkt beoordeelt de bewering daarom als onwaar.

    • Wilmer Heck